SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJA

SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJA

Latvijas Kristīgā akadēmija ir atvērusi SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJU.

Ideja par to dzima, atsaucoties cilvēku lūgumam iegūt zināšanas par visdažādākajām aktualitātēm, kas skar mūsu dzīvi šodien – ģimenēs un darbā. Apmeklējot SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJU, jūs semināru, lekciju un diskusiju nodarbībās profesionāļiem un interesentiem saņemsiet visdažādākā spektra tēmu piedāvājumu katram kalendāra mēnesim.

SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJAS pasniedzēji ir no Latvijas un ārzemēm.

SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJĀ ir iespējams pieteikt arī Jūs interesējošas tēmas (sūtot uz e-pastu – kursi@kra.lv, tālrunis 29338605.

SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJĀ ciešā sadarbībā ar LKrA izveidoto “Ikonu un mākslas terapijas centru” paredzēti arī mākslas kursi – prakse ikonu gleznošanā, kā arī teorētisku zināšanu apguve sakrālās mākslas jomā. Tās ir arī radošas mākslas darbnīcas bērniem un jauniešiem, apgūstot radošas metodes kanoniskās mākslas virzienā.

Sirdsgudrība ir liels deficīts. Sirdsgudri cilvēki saprot sevi un citus. Sirdsgudri cilvēki pārvar krīzes un iztur grūtības. Sirdsgudri cilvēki palīdz citiem.

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.


SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJA 2016. gadā piedāvā:

TEOLOĢISKO ZINĀŠANU CIKLS SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM UN PEDAGOGIEM:

20. septembrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi interesentiem
JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATAS EKSEGĒZE (SKAIDROJUMS) – Kā to izprata izcilais 20. gs. teologs Serafims Rouzs (ASV). Lektore prof. Skaidrīte Gūtmane. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

27. septembrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi interesentiem
VĒSTĪJUMS SEPTIŅĀM DRAUDZĒM – JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATAS EKSEĢĒZE (SKAIDROJUMS) – Kā to skaidro kristīgās Baznīcas tēvs Cēzarejas Andrejs. Lektore prof. Skaidrīte Gūtmane. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

4. oktobrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi interesentiem
JERUZALEME – MIERA PILSĒTA – Kā notiek arheoloģiskie izrakumi Svētajā zemē. Lekcija un prezentācijas – Vecās Derības speciālists, doc. Guntis Dišlers. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

6. oktobrī, ceturtdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi interesentiem
KĀPĒC GRĒKSŪDZE MODINA CILVĒKA DVĒSELI? Kā Baznīca aicina īstenot grēksūdzi? Lektore prof. Skaidrīte Gūtmane, lekt. Valters Dolacis. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

11. oktobrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
RĪJĪBA KĀ PATOLOĢIJA – Kāpēc diētas nepalīdz? Rijības garīgie cēloņi. Rijība kā – nesātība ēšanā, gardēdība, cēloņi atkarībām. Kā to dziedināt? Saistība starp rijību un seksualitātes patoloģiju. Lektore: prof. Skaidrīte Gūtmane, supervizore, mag.theol. Dace Dolace. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

18. oktobrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
CINISMS KĀ “PROFESIONĀLO” TICĪGO SLIMĪBA. Ar to var būt slims ikviens ticīgais – arī garīdznieki un kalpotāji. Kā dziedināt šo dvēseles patoloģiju? Lektori: prof. Skaidrīte Gūtmane, supervizore, mag.theol. Dace Dolace. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

25. oktobrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi interesentiem
GRĒKSŪDZE, GRĒKNOŽĒLA UN CILVĒKA GARĪGĀS DZĪVRS VADĪBA – Kā to īstenot veselīgas kristietības gultnē? Lektore prof. Skaidrīte Gūtmane. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

LAULĪBAS UN ĢIMENES PROBLĒMAS:

1. novembrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
KĀPĒC 21. GS. CILVĒKIEM IR NEPIECIEŠAMA LAULĪBA? – Kas ir laulība? Lektors Valters Dolacis. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

8. novembrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
KĀPĒC 21. GS. CILVĒKIEM IR NEPIECIEŠAMAS ATTIECĪBAS? Kas ir attiecības – ar ko tās atšķiras no laulības? Lektori: prof. Skaidrīte Gūtmane, lekt. Valters Dolacis. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

15. novembrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
PALĪDZIET APPRECĒTIES – VIENALGA AR KO! ­– Cilvēku alkas pēc ģimenes. Ģimeņu klasifikācija. Ko nozīmē noslēgt laulību? Laulību tipi. Laulība kā sakraments. Lektori: prof. Skaidrīte Gūtmane, lekt. Valters Dolacis. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

22. novembrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
KAS IR “SOCIĀLAIS PULKSTENIS” CILVĒKA MŪŽĀ? Sociālais pulkstenis un laulība. Gadījuma laulības. Situāciju laulības. Piespiestās laulības. Aprēķina laulības. Neirotiskās laulības.Laulība kā krīzes ārstēšanas veids. Laulība un lomu spēles tajā. Lektori: prof. Skaidrīte Gūtmane, supervizore, mag.theol. Dace Dolace, lektors Valters Dolacis. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

CILVĒKA CERĪBA CIEŠANĀS – UZ KO CERĒT?

29. novembrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
ĪJABA GRĀMATAS EKSEGĒZE (SKAIDROJUMS) – Skola, kurā var iegūt zināšanas par to, kas ir cilvēka cildenums ciešanās. “Neviens nav mīlējis Kristu vairāk par Ījābu” – teicis sv. Makārijs Lielais. Ījaba grāmata kā vēstījums par Kristu. Lektore: prof. Skaidrīte Gūtmane. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

6. decembrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
KAS IR EŅĢEĻI UN KAS IR DĒMONI? Lektors: doc. Guntis Dišlers. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

13. decembrī, otrdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
KĀPĒC JĀIET UZ BAZNĪCU, JA DIEVS IR MANĀ DVĒSELĒ? – Kas ir dvēsele, kādā veidā tā izpaužas? Kās ir Baznīca? Lektore: prof. Skaidrīte Gūtmane. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

SIRDSGUDRĪBAS PEDAGOĢIJĀ:

8. decembrī, ceturtdien, plkst. 18.00-21.00 – sirdsgudrības kursi
KĀ NOTEIKT, VAI BĒRNA IR INTERNETATKARĪBA? – Kādi ir bērna dvēseles atveseļošanas veidi? Lektore: prof. Skaidrīte Gūtmane. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 10.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv