SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJA

Sirdsgudrības akadēmija – mājīgajās Kristīgās akadēmijas telpās pie kafijas tases. Jūs saņemsiet efektīvu garīgu pamatu un brīvi izvēlēsities instrumentus nosaukto tēmu risināšanai. Ideja par to dzima, atsaucoties cilvēku lūgumam iegūt zināšanas par visdažādākajām aktualitātēm, kas skar mūsu dzīvi šodien – ģimenēs un darbā. Apmeklējot Sirdsgudrības akadēmiju, jūs semināru, lekciju un diskusiju nodarbībās profesionāļiem un interesentiem saņemsiet visdažādākā spektra tēmu piedāvājumu katram kalendāra mēnesim. Nodarbības vadīs prof. Skaidrīte Gūtmane, doc. Dace Dolace, doc. Guntis Dišlers, pieaicināti priesteri no Latvijas Pareizticīgās vai Romas Katoļu Baznīcas, izcili psiholoģijas un psihoterapijas praktiķi – LKrA viesprofesori. Laiks – otrdienu vai piektdienu vakari – 18.00 līdz 21.00. Sirdsgudrības kursu norises vieta – Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Vienības prospektā 23, Jūrmalā, Bulduros. Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29338605, vai rakstot uz e-pastu: kursi@kra.lv. Mājaslapa: www.kra.lv (Kursi) Sirdsgudrības akadēmijā ir iespējams pieteikt arī Jūs interesējošas tēmas, sūtot uz e-pastu – kursi@kra.lv, vai zvanot pa tālruni 29338605. Sirdsgudrība ir liels deficīts. Sirdsgudri cilvēki saprot sevi un citus. Sirdsgudri cilvēki pārvar krīzes un iztur grūtības. Sirdsgudri cilvēki palīdz citiem. Latvijas Kristīgās akadēmijas studentiem dalība kursos par puscenu.

SIRDSGUDRĪBAS AKADĒMIJA 2017.-2018. gadā piedāvā:

24. oktobris, otrdiena sirdsgudrības kursi interesentiem

KAS TRŪKST ĢIMENĒM MŪSDIENĀS? Vīra, sievas, bērna identitāte ģimenē. Mīlestības deformētā izpratne attiecībās. Sievietes un vīrieša garīgā spēka avoti. Lektors – teoloģijas maģistrs Valters Dolacis un supervizore Dace Dolace. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv 3. novembris, piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem NARATĪVS PAR EIROPU UN BĒGĻIEM kā kristiešiem saprast šo problēmu, par to spriest un rīkoties? Vai Baznīcai un atsevišķi cilvēkam ir kāds uzdevums kā Eiropas pilsonim? Kāpēc Rietumueiropas un Austrumeiropas attieksmes atškiras? Ko Svētie Raksti saka par migrāciju un migrantiem? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv 10. novembris, piektdiena sirdsgudrības kursi interesentiem SIEVIETES IDENTITĀTE MŪSDIENĀS. Kāpēc vairumam sieviešu šodien ir sagrozīta un pārprasta vērtību orientācija? Kā vērtību orientācija ietekmē sievietes identitāti? Kā audzināt skolas vecuma meitenes identitātes apziņai?  Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv 17. novembris, piektdiena – sirdsgudrības kursi pedagogiem un visiem interesentiem Pedagogiem HOLISTISKĀ CILVĒKIZPRATNE UN CILVĒKBĒRNA APZIŅA MEDIJU “BAROTNES” VIDĒ. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv. 24. novembris, piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem VECĀKIEM: BĒRNU APMĀCĪBAS PAZAUDĒTIE INSTRUMENTI. "Neizpildāmā" skolas programma. Bērnības noslēpums un izglītība. Ko nozīmē apgūt sociālās un garīgās dzīves hierarhijas ābeci, un kā to iemācīt? Uz kādiem "balstiem" ritē modernā skolas izglītība? Kā pareizi trenēt bērna prātu informāciju tehnoloģiju laikmetā? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv 1. decembris, piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem PAREIZTICĪBA PAR TO, KĀ REHABILITĒT NARKOTIKU ATKARĪGOS. Jūs iegūsiet zināšanas, kā ne tikai cīnīties ar šo nelaimi, bet KĀ to efektīvi izārstēt. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv 8. decembris, piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem LAULĪBA KĀ LIECĪBA PASAULEI. Laulības sakraments. Ģimene – modernā un sendienu. Bērnu liktenis modernajā un sendienu laulībā. Kas ir svētība laulības dzīvē. Kā to var iegūt? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv. 8. decembris, plkst. 10.00-16.00 piektdiena (8 stundas) – sirdsgudrības kursi interesentiem NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana sociālajā darbā – darbā ar klientiem. 1) Kas ir naratīvs un kas to veido, 2) Cilvēks “pats” un viņa iedomas par sevi, 3) Kas ir “dominējošais diskurss”? 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā (8 stundas). Lektors: LKrA docents Guntis Dišlers.  Maksa – 25.00 eiro. Noslēgumā apliecība. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv. 15. decembris, piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem GARĪGĀS DZĪVES PAKĀPENĪBAS NOSACĪJUMI: 1) Kas ir klusēšana? – Daudzvārdības un liekvārdības vietā. 2) Meditācija un lūgšana. 3) Cilvēka bezgalīgums: ko par to māca Austrumu Baznīcas tēvi? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv. 5. janvāris (2018. g.), piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem KĀ ATRAST MIERU SAVĀ SIRDĪ? NEAPZINĀTAIS KRISTUS: KĀPĒC VIŅŠ KLUSĒJA? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv. 12. janvāris (2018. g.), piektdiena sirdsgudrības kursi interesentiem LAIKA JĒDZIENS: KUR PALIEK LAIKS? Kāpēc mūs nomoca steiga? Kāpēc Dieva sniegtais laika ritms ir tāds, kurā visu var paspēt? Kas ir hronoloģiskais, jēgpilnības, žēlastības un mūžības laiks? Kā izprast laiku, kas mums ir dots? Kā panākt steigas samazināšanu? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv 19. janvāris (2018. g.), piektdiena sirdsgudrības kursi interesentiem KAS IR PAREIZTICĪBA? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv 26. janvāris (2018. g.), piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem ATKARĪBAS VEIDI. Šoreiz par to, kas ir mīlestības atkarība; kā attīstās šis atkarības process? Mīlestība un kaislību atkarības. Kāpēc kaislību atkarība ir sastopama biežāk nekā īsta mīlestība? Kā saprast un atšķirt ilgas pēc mīlestības un mīlestību? Kā pārvarēt mīlestības atkarību? Nodarbībā - psihologa, teologa, priestera viedokļi. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv 2. februāris (2018. g.), piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem JĒZUS LŪGŠANA – cilvēka garīgās dzīves veidošana kristietībā. Baznīcas prakse, svēto tēvu dzīves piemēri. Lūgšana kā palīgs cilvēka sirds iepazīšanai un pamats lūgšanu dzīvei. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv. 9. februāris (2018. g.), piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem PĀRSPĒT GRŪTĪBAS: kāpēc garīgie cilvēki nav neirotiķi? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv. 16. februāris (2018. g.), piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem ENERĢIJU IEDALĪJUMS: kā Svētais Gars darbojas radībā un kā glābj Pareizticīgajā Baznīcā? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv. 23. februāris (2018. g.), piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem ŽĒLASTĪBA KĀ PAŠA DIEVA NERADĪTĀ ENERĢIJA. Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv.