Doktorantūra

2017. gada oktobrī LKrA noslēdza līgumu ar Klaipēdas Universitāti, Kolpinga Lietišķo zinātņu Universitāti (Kauņā) un Sv. Ignācija lojolas Koledžu (Kauņā) un Helsinkun Universitāti  par bezmaksas studiju iespējām sociālā darba doktorantūrā Somijā. 2012. gadā Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības kvalitātes izvērtēšana Latvijā" noritēja Eiropas un vietējo ekspertu darbs arī Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Eksperti rekomendēja augstskolai uzsākt darbu pie vismaz divu doktorantūras studiju programmu izveides. Viena no ekspertēm LU prof. S.Krūmiņa-Koņkova atzina: "Augstskolas mācībspēki apliecina pašu augstāko akadēmiskā darba kvalitāti un augstskolas spēks ir metodoloģiskā ekselence." Visu programmu eksperti rekomendēja doktorantūru izveidi.