Starpdisciplinārās pētniecības institūts (SPI)

Reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā 27.03.2013.

Institūta direktore: Prof., Dr. philol. Skaidrīte Gūtmane.

Institūtā strādā 6 vadošie pētnieki un 2 pētnieki.

Kontakti: instituts@kra.lv; tālr. (+371) 29 266 532.

SPI darbi publicēti "Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskajos Rakstos" 3. un 4. sējumā.

 

Korporatīvās pētniecības darba galvenie virzieni:

Starptautiskās sadarbības vērtības:

 • Integratīvās teoloģijas metodes lietojums starpdisciplinārajā pētniecībā
 • Dažādu zināšanu jomu mijiedarbības izpēte
 • Aktīvu pētniecisko tīklu veidošana un zināšanu pārnese, balstoties uz oriģinālām platformām
 • Sadarbības platformas Baznīcas vērtību īstenošanā

Universitātes un akadēmijas, ar kurām SPI ir partnerattiecības:

 • Academy of European Culture and Art (NE)
 • Bethlehem University (PA)
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (BU)
 • Diaconia University of Applied Sciences (FI)
 • ECAC (European Continental Art Centre, NE)
 • EUROCS (European Organization for Civic Responsibility) (BE)
 • EASSW (European Association of Schools of Social Work) (NE)
 • EZA (European Center for Workers’ Questions) (D)
 • Finnish Theological institute (FI)
 • Ansgar University College and Theological Seminary (NO)
 • IASSW (International Association of Schools of Social Work)
 • IDC (International Deaconate Center) (D)
 • IMH Institute of Mental Health (Semmelweis University) (HU)
 • Orthodox Academy of Crete (GR)
 • Sankt Georgen Graduate School of Philosophy and Theology (D)
 • St. Ignatius Loyola College (LT)
 • IXE Group – Initiative of Christians for Europe (FR)
 • Jerusalem University (IL)
 • Kolpingo University of Applied Sciences (LT),
 • Lithuanian University of Educational Sciences (LT)
 • Mullsjo Folkhogskole (SE),
 • Semaines Sociales de France (FR)
 • Semmelweis University (HU)
 • Babes-Bolyai University (RO)
 • Oradea University (RO)
 • University of Tartu (EE)
 • Klaipeda University (LT)
 • Vilnius Academy of Fine Arts, Kaunas Art Academy (LT)
 • Vytautas Magnus University, Kaunas (LT)
 • Институт Синергийной антропологии (RU)
 • Российский Государственный Социальный университет (RU)

Pētnieciskie centri un tīkli:

 • ANSE – European Association for Supervision
 • NACSW – Association of Christian Social Workers
 • EUROCS (Research Organization of European Civic Society) (BE)
 • THE EUROPEAN EXPERIENCE
 • HIVA (Higher Institute for Labor Studies) (BE)
 • EZA (European Center for Workers’ Questions) (D)
 • Global Association of Social Workers
 • IDC (Internationales Diakonatszentrum – International Deaconate Center) (D)
 • CIRIUS (The Danish Centre for International Cooperation and Mobility in Education and Training) (DK)
 • IXE Group – Initiative of Christians for Europe (FR)
 • Semaines Sociales de France (FR)
 • Association of Christian Artists (NE)
 • ECAC (European Continental Art Centre) (NE)
 • Scandinavian Association for Social Work

Baznīcu organizācijas

Latvijā:

 • Latvijas Pareizticīgās Baznīca
 • Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca
 • Romas Katoļu Baznīca Latvijā

Starptautiskās baznīcu organizācijas:

 • Christian Trade Unions Europe
 • ECEN – Eiropas Kristiešu kustība vides aizsardzībai
 • European Christian Convention
 • IXE – Kristiešu iniciatīvas Eiropai (FR)
 • SAM – Zviedrijas Alianses Misija
 • Starptautiskā Bībeles skolu asociācija (Mineapole, ASV)
 • Skarpnakas Luterāņu draudze (Stokholma, Zviedrija)
 • Peñasquitos Luterāņu draudze (San Diego, ASV)
 • RENOVABIS –  Katoļu Baznīcas Vācijā palīdzības organizācija Austrumeiropai (Vācija)