Starpdisciplinārās pētniecības institūts

Reģistrācija Zinātnisko institūciju reģistrā: 27.03.2013. Institūta direktore: prof., dr. Skaidrīte Gūtmane. Institūtā strādā 6 vadošie pētnieki un divi pētnieki. Kontakti: instituts@kra.lv; tālr. (+371) 29 266 532. SPI darbi publicēti "Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskajos Rakstos" 3. un 4. sējumā. Korporatīvās pētniecības darba galvenie virzieni:
 • Starpdisciplinārā pētniecība,
 • Sociālais dialogs un Eiropas sociālo procesu izpēte, lietojot integratīvās teoloģijas metodi,
 • Karitatīvais sociālais darbs kā profesija un sociāla zinātne,
 • Pareizticības teoloģija un māksla,
 • Ekoteoloģija,
 • Starpkultūru dialogs,
 • Patristiskās literatūras tulkošana latviešu valodā.
Starptautiskās sadarbības vērtības:
 • Integratīvās teoloģijas metodes lietojums starpdisciplinārajā pētniecībā,
 • Dažādu zināšanu jomu mijiedarbības izpēte,
 • Aktīvu pētniecisko tīklu veidošana un zināšanu pārnese, balstoties uz oriģinālām platformām,
 • Sadarbības platformas Baznīcas vērtību īstenošanā.

Universitātes un akadēmijas, ar kurām LKrA ir partnerattiecības:

 • Academy of European Culture and Art (NE),
 • Bethlehem University (PA),
 • St. Climent Ohridski University of Sofia (BU),
 • Diaconia University of Applied Sciences (FIN),
 • ECAC (European Continetal Art Centre, NT),
 • EUROCS (European Organization for Civic Responsibility (BE),
 • European Association of Schools of Social Work,
 • EZA (European Center for Workwers’ Questions and Social Dialogue, D),
 • Finnish Theological institute (FIN),
 • Highschool of Theology and Mission in Ansgar (NO),
 • IASSW (International Association of Schools of Social Work),
 • IDC (International Diaconate Center, D),
 • Institute of Mentala Health – Semmelweis University) (HU),
 • Orthodox Academy of Crete (GR),
 • Sankt Georgen Graduate School of Philosophy and Theology (D),
 • St. Ignatius Loyola College (LT),
 • IXE GROUP (Christian Initiatives for Europe (F),
 • Jerusalem University (IL),
 • Kolpingo University of Applied Sciences (LT),
 • Lithuanian University of Educational Sciences (LT),
 • Mullsjo Folkhogskole (SE),
 • Semaines Sociales de France (F),
 • Semmelweis University (HU),
 • University of Babes-Bolyai (RO),
 • University of Tartu (EE),
 • University of Klaipeda (LT),
 • Vilnius Academy of Fine Arts – Kaunas Art institute (LT),
 • Vytautas Magnus University, Kaunas (LT),
 • Институт Синергийной антропологии (RU),
 • Российский Социальный университет (RU).

Pētnieciskie centri un tīkli:

 • ANSE - European Association for Supervision,
 • Christian Social Workers' Association,
 • EUROCS (Research Organization of European Civic Society) (BE),
 • THE WUROPEAN EXPERIENCE,
 • HIVA (Higher Institute for Labor Studies) (BE),
 • EZA (European Center for Workers’ Questions) (EC – D),
 • Global Association of Social Workers,
 • IDC (Internationales Diakonatszentrum) (D),
 • CIRIUS (The Danish Centre for International Cooperation and Mobility in Education and Training) (DK),
 • IXE GROUP (Christian Initiatives for Europe (F),
 • Semaines Sociales de France (F),
 • Association  of Christian Artists (NE),
 • ECAC (European Continetal Art Centre, NE),
 • Scandinavian Association for Social Work.

Baznīcu organizācijas

Latvijā:
 • Latvijas Pareizticīgās Baznīca,
 • Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca,
 • Romas Katoļu Baznīca Latvijā.
Starptautiskās baznīcu organizācijas:
 • Christian TU Europe,
 • ECEN - Eiropas Kristiešu kustība vides aizsardzībai,
 • European Christian Convention,
 • IXE – Kristiešu iniciatīvas Eiropai,
 • SAM – Zviedrijas Alianses Misija,
 • Starptautiskā Bībeles skolu asociācija (Mineapole, ASV),
 • Skarpnakas Luterāņu draudze (Stokholma, Zviedrija),
 • Penasquitos Luterāņu draudze (San Diego, ASV),
 • RENOVABIS – Eiropas katoļu organizācija (Vācija).