Starpdisciplinārās pētniecības institūts

Reģistrācija Zinātnisko institūciju reģistrā: 27.03.2013.

Institūta direktore: prof., dr. Skaidrīte Gūtmane.

Institūtā strādā 6 vadošie pētnieki un divi pētnieki.

Kontakti: instituts@kra.lv; tālr. (+371) 29 266 532.

Sadarbības institūcijas (alfabētiski pēc valstīm):

 • St. Climent Ohridski University of Sofia (BU),
 • Sankt Georgen Graduate School of Philosophy and Theology (DE),
 • University of Tartu (EE),
 • Diaconia University of Applied Sciences (FIN),
 • Finnish Theological institute (FIN),
 • Orthodox Academy of Crete (GR),
 • Semmelweis University (HU),
 • University of Babes-Bolyai (RO),
 • Vytautas Magnus University, Kaunas (LT),
 • Klaipeda University (LT),
 • Vilnius Academy of Fine Arts – Kaunas Art institute (LT),
 • Lithuanian University of Educational Sciences (LT),
 • Academy of European Culture and Art (NE),
 • Highschool of Theology and Mission in Ansgar (NO),
 • Mullsjo Highschool (SE).

Pētnieciskie centri un tīkli:

 • EUROCS (Research Organization of European Civic Society) (BE),
 • HIVA (Higher Institute for Labor Studies) (BE),
 • EZA (European Center for Workers’ Questions) (EC – DE),
 • IDS (Internationales Diakonatszentrum) (DE),
 • CIRIUS (The Danish Centre for International Cooperation and Mobility in Education and Training) (DK),
 • Semaines Sociales de France (FR),
 • IMH (Institute of Menatla Health – Semmelweis University) (HU),
 • Association  of Christian Artists (NE).

Starptautiskās sadarbības vērtības:

 • Integratīvās teoloģijas metodes lietojums starpdisciplinārajā pētniecībā,
 • Dažādu zināšanu jomu mijiedarbības izpēte,
 • Aktīvu pētniecisko tīklu veidošana un zināšanu pārnese, balstoties uz oriģinālām platformām,
 • Sadarbības platformas Baznīcas vērtību īstenošanā.

Korporatīvās pētniecības darba galvenie virzieni:

 • Starpdisciplinārā pētniecība,
 • Sociālais dialogs un Eiropas sociālo procesu izpēte, lietojot integratīvās teoloģijas metodi,
 • Pareizticības teoloģija un māksla,
 • Ekoteoloģija,
 • Starpkultūru dialogs,
 • Patristiskās literatūras tulkošana latviešu valodā.