Stratēģija

Latvijas Kristīgā akadēmija ir beztermiņa valsts akreditēta augstskola, kurā tiek īstenotas eiropeiski akreditētas studiju programmas šādos studiju virzienos: "Mākslas", "Teoloģija", "Sociālā labklājība" 2013. gada jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisija visus virzienus akreditējusi uz maksimālo periodu 6 gadiem (līdz 2019. gadam).

2014. gada 3.jūnijā Latvijas Kristīgā akadēmija saņēma Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmi. Eiropas Komisija (EK) atzinības zīmes piešķir Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas ir izcilas ECTS un DS izmantošanā. ECTS ir instruments, kas palīdz studiju programmu izstrādē, padara studiju programmas un kvalifikācijas daudz caurspīdīgākas, sekmē studiju rezultātu un kvalifikāciju starptautisku atzīšanu un padara augstāko izglītību savstarpēji salīdzināmu visā Eiropā. Savukārt DS ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības iegūšanas diplomam, nodrošinot apgūtās studiju programmas un sasniegto rezultātu standartizētu aprakstu. Tas sniedz izsmeļošu, viegli saprotamu un savstarpēji salīdzināmu informāciju.

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA.

Latvijas Kristīgās akadēmijas veiksmes stāsta pamatā ir sadarbība ar STARPTAUTISKO ATBALSTA PADOMI, kas ir akadēmiska un sociāli politiska vienība. Tajā darbojas speciālisti no ASV, Izraēlas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas un Francijas. Augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir vairāku EK organizāciju think-tank grupu locekle.

Latvijas Kristīgā akadēmija piedāvā augstas kvalitātes augstāko izglītību. Studiju programmas ir balstītas pētniecībā un organizētas inovatīvas starpdisciplināras izpētes ietvarā. Programmas ir elastīgas un individuāli pielāgotas studenta iespējām tās apgūt.

Akadēmijā mācās visu kristīgo konfesiju studenti. Augstskola ir saņēmusi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīta Aleksandra svētību.

Studiju programmas - akadēmiskā bakalaura un profesionālās:

 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Bībeles māksla”,
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Teoloģija”,
 • Profesionālā studiju programma „Karitatīvais sociālais darbs”,
 • 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais darbs”.

Studiju programmas - akadēmiskā maģistra un profesionālās:

 • Akadēmiskā maģistra studiju programma "Bībeles māksla",
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma „Teoloģija”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma „Karitatīvais sociālais darbs”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma "Sociālās uzņēmējdarbības vadība",
 • Profesionālā maģistra studiju programma "Supervīzija".

Aicinām studēt!

Latvijas Kristīgā Akadēmija ir ERASMUS Eiropas Universitāšu hartas locekle.

Mūsu partneri:

 • Bethlehem University (PA),
 • European Association of Schools of Social Work,
 • European Association of Social Anthropologists (EASA),
 • EZA (European Center for Workwers' Questions and Social Dialogue, DE),
 • IASSW (International Association of Schools of Social Work),
 • ECAC (European Continetal Art Centre, NT),
 • EUROCS (European Щrganization for Civic Responsibility (BE),
 • IDC (International Diaconate Center, DE),
 • St. Ignatius Loyola College (LT),
 • The National Association for the Practice of Anthropology (NAPA),
 • IXE GROUP (Christian Initiatives for Europe (F),
 • Jerusalem University (IL),
 • Kolpingo University of Applied Sciences (LT),
 • Klaipeda University (LT),
 • Semaines Sociales de France (F),
 • Институт Синергийной антропологии (RU),
 • Российский Социальный университет (RU).

Latvijas Kristīgajā Akadēmijā ir:

 • Unikālas studiju programmas,
 • Starptautiska vide,
 • Studijas latviešu, angļu, krievu valodās,
 • Augstskolā mācās visu konfesiju kristieši,
 • Diploms nodrošina lieliskas karjeras un darba iespējas.