Semināru cikls “Darbs ar cilvēka apziņas patoloģijām”

Semināru cikls praktiskā veidā atbild uz jautājumu – kas ir un kā pazīt cilvēka apziņas patoloģijas, un kā tās pārvarēt ikdienā, saskarsmē ar citiem cilvēkiem? Kad otrs krīt uz nerviem, izturas aizskaroši - vai arī man tikai tā šķiet? Seminārs adresēts pedagogiem, vecākiem, audžuvecākiem, kā arī karitatīvajiem un sociālajiem darbiniekiem – visiem, kas strādā, izglīto, audzina bērnus ģimenē un strādā ar jauniešiem. Tēmas: Apziņas patoloģiju ķermeniskās formas, psihiskās formas (dusmas, agresivitāte, skumjas, depresivitāte), garīgās formas (godkāre, lepnība). Dvēseles patoloģiju pārvarēšana. Semināru vada LKrA docente, supervizore Dace Dolace. Datumi: 2,16.februāris; 2,16,23. marts; 13. aprīlis (plkst. 10.00-13.15). Maksa par nodarbību ciklu – EUR 70.00 (vai EUR 15.00 par nodarbību). Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv