LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane – starptautiskas konferences sagatavošanas zinātniskās komitejas locekle.

Lietuvas Kolpinga Lietišķo zinātņu koledža (Kauņā) sākusi darbu pie starptautiskas zinātniski praktiskas konferences "Sociālā iekļaušana:  Starpkultūru perspektīvas sociālajā darbā" organizēšanas (2017. gada 5. oktobrī). Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir iekļauta konferences sagatvošanas zinātniskajā komitejā.