Semināru cikls UZ KOMPETENCĒM BALSTĪTĀ IZGLĪTĪBA

Pedagogiem, auklītēm, audzinātājiem bērnu namos un bērnu dārzos, vecākiem!

Ciklu veido 4 semināri. Var apmeklēt arī atsevišķu semināru (EUR 25.00) un iegūt apliecību. Ja maksā par visu moduli uzreiz – EUR 70.00. Semināra lektore – pedagoģijas profesore, doktore Skaidrīte Gūtmane, LKrA rektore. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

1) Seminārs VĒRTĪBU ORIENTĀCIJA UN SKOLĒNU TIKUMISKĀS AUDZINĀŠANAS METODOLOĢIJA.

Pirmdien, 12. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).

2) Seminārs ATBILDĪBAS AUDZINĀŠANA. Cilvēka garīgā un tikumiskā krīze kā globāla parādība.

Otrdien, 13. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).

3) Seminārs KAS IR CILVĒKDROŠĪBA? Cilvēka garīgā, morālā, ētiskā, fiziskā drošība. Drošība un ģimene. Integrētais cilvēkdrošības jēdziens dažādās skolas izglītības pakāpēs.

Trešdien, 14. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).

4) Seminārs VĒRTĪBIZGLĪTĪBA UN KRĪZES PREVENCE SKOLU VIDĒ. Kā mācīt riskus un iespējas novērst krīzes – atkarības, prostitūcija, cilvēktirdzniecība, fiktīvās laulības.

Ceturtdien, 15. martā, plkst. 11:00-15:30 (6 stundas).