Mainīti datumi! – Semināru cikls SUPERVĪZIJA SOCIĀLAJĀ DARBĀ

Cikls norisināsies trīs vakarus – 15., 20., 22. MARTĀ, no plkst. 18.00-21.00 (kopā 9 stundas).

Tēmas: 15.03. – Ievads. Supervīzijas definīcija, funkcijas, veidi. Supervīzijas ētikas jautājumi. Problēmas, kas saistās ar supervīzijas praksi. Vadlīnijas, kas jāievēro, saņemot supervīziju. Supervīzijas vēsture, attīstība. Garīgās pārraudzības tradīcija un loma mūsdienu supervīzijas struktūrā. 20.03. – Kolēģu savstarpējā supervīzija. Apmācība noturēt savstarpējo supervīziju savā darbavietā. 22.03. – Supervīzijas analīzes rakstīšana. Supervizējamā pašanalīze.

Maksa par nodarbību ciklu – EUR 45.00 (vai EUR 15.00 par nodarbību). Semināru vadīs LKrA LKrA docente, supervizore Dace Dolace. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv