Seminārs NARATĪVA TERAPIJA darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. I daļa

Aicinām uz semināru ciklu "Aktuālās kompetences sociālā darba procesā – darbā ar cilvēku!"

Maksa par 2 cikla semināriem – EUR 55.00. Iespējams pieteikties uz atsevišķu semināru!

1. seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. I daļa.

Piektdien, 8. martā, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: 1) Kas ir naratīvs un kas to veido, 2) Cilvēks “pats” un viņa iedomas par sevi, 3) Kas ir “dominējošais diskurss”? 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu dzīvi, 5) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis DišlersMaksa par atsevišķu semināru – EUR 30.00. 

2. seminārs NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana darbā ar klientiem. PRAKTISKA APMĀCĪBA. II daļa.

Piektdien, 22. martā, plkst. 10.00-16.00

Tēmas: 1) Naratīva terapijas lietošana: eksternalizācija, internalizācija un problēmas definēšana. 2) Naratīvā metafora. Dekonstrukcija. Unikālās epizodes un kritiskie punkti. 3) Terapeita pozīcija un alternatīvā naratīva konstruēšana. 4) Praktiskās nodarbības un apmācība naratīva terapijas lietošanā. (8 stundas.) Semināru vadīs LKrA docents Guntis Dišlers. Maksa par atsevišķu semināru – EUR 30.00. Noslēgumā apliecība.

Pieteikties pa telefonu 29338605 (Valters Dolacis) vai pa e-pastu: kursi@kra.lv