Semināru cikls GERONTOLOĢISKAIS SOCIĀLAIS DARBS

Aicinām uz semināru ciklu GERONTOLOĢISKAIS SOCIĀLAIS DARBS jeb sociālais darbs ar veciem cilvēkiem (15 stundas), kurš norisināsies piecus vakarus – 18. oktobrī un 1., 8.,15.,22. novembrī, no plkst. 18.00-21.00. Semināru vadīs LKrA lektors, RSAC “Mežciems” direktors Ainars Judeiks. Maksa par nodarbību ciklu – EUR 50.00. Iekļauti arī izdales materiāli. Noslēgumā apliecība. Pieteikšanās pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv
Tēmas: 18.10. – Gerontoloģija – definīcija, vēsture, vecuma posmi, demogrāfiskā novecošana, vecu cilvēku lomas. Likumdošana, valsts un pašvaldības pienākumi. 01.11. – Vecu cilvēku dzīves kvalitāte, marginilizācija, sociālā labklājība, diskriminācija, vardarbība pret vecu cilvēku. Inkontinences problēmas, izgulējumi. 8.11. – Geriatrija. Demence, prognozes, pazīmes, iedalījums, rīcība ar šādiem klientiem, ieteikumi, darbs ar tuviniekiem. Depresija. Galvenās somatiskās slimības. 15.11. – Vecs cilvēks un vide. Pielāgošanās vecuma izmaiņām, universālais dizains, tehniskie palīglīdzekļi. Vecs cilvēks un alkohols. 22.11. – Sociālais darbs ar veciem cilvēkiem. Sociālā darba metodes. Ētikas problēmas. Institucionālā aprūpe. Alternatīvā aprūpe.