LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane – starptautiskās ekspertu grupas vadītāja Lietuvā.

Divas nedēļas (no 2017. gada 4. decembra) LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane strādāja Lietuvā starptautiskas ekspertu komisijas sastāvā, novērtējot mūsu kaimiņvalsts augstskolu bakalaura un maģistra programmas "Sociālajā darbā", gatavojoties programmu akreditācijai. Prof. Gūtmane vadīja starptautisko grupu Lietuvas koledžu novērtēšanā. Ekspertu grupas darbu vadīja Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (SKVC - Centre for Quality Assessment in Higher Education). Divu nedēļu intensīvā slodzē eksperti apmeklēja augstskolas un koledžas Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Šauļos, Mariampolē, Utenā un Paņevežā, risināja profesionālas sarunas ar mācibspēkiem, studentiem, sociālā darba speciālistiem par profesijas tālāko attīstību pētniecībā, izglītības metodēm. Intensīvais darbs bija gan citādi neiegūstama pieredze, iepazīstoties ar mūsu kaimiņu augstskolu darbu, gan arī iespēja pārliecinoši uzzīmēt karitatīvā sociālā darba koncepciju, kuru attīsta mūsu augstskola, starptautiskā kontekstā.