Jaunumi

VIAA Pateicības raksts par ERASMUS+ programmas īstenošanu LKrA.

8. decembrī, 2017, Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) kvalitātes balvas pasniegšanas ceremonijā mūsu augstskola no VIAA direktores Ditas Traidās rokām saņēma Pateicības rakstu par profesionālu ieguldījumu un sekmīgu sadarbību Erasmus+ programmas īstenošanā. Programma Erasmus+ Eiropā šogad svin 30. jubileju, bet Latvijā tā atzīmē astoņpadsmitgadi. Programma ir devusi iespēju LKrA nodrošināt studentu un pasniedzēju mobilitāti uz […]

Seminārs PROFESIONĀĻA PERSONĪBAS GARĪGĀ HIGIĒNA

Aicinām piektdien, 15. DECEMBRĪ, 14.00-17.00 uz semināru “PROFESIONĀĻA PERSONĪBAS GARĪGĀ HIGIĒNA” (4 stundas). Tēmas: Kā attīstīt sirds gudrību un intuīciju, kas nepieciešama darbā ar sociālajiem klientiem un audzēkņiem – profesionāļa personības garīgā dzīve un darbs ar sevi kā nepieciešams darba instruments.  Semināru vadīs LKrA docente, Mag.theol., supervizore Dace Dolace. Maksa – EUR 20.00. Pieteikties pa […]

AICINĀM PIETEIKTIES STUDIJĀM!

AICINĀM PIETEIKTIES STUDIJĀM ziemas semestrim (studijas sākot ar 02/2018) – dokumentu pieņemšana (1.12.2017. – 20.01.2018.): Profesionālā maģistra studiju programma “SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA”, Profesionālā maģistra studiju programma “SUPERVĪZIJA”, Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas “KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS”, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, Akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmas „BĪBELES MĀKSLA” (Ikonu glezniecība), […]

Seminārs NARATĪVA TERAPIJA izmantošana sociālajā darbā

Piektdien, 15. DECEMBRĪ, 10.00-16.00, aicinām uz semināru NARATĪVA TERAPIJAS izmantošana sociālajā darbā – darbā ar klientiem. Tēmas: 1) Kas ir naratīvs un kas to veido, 2) Cilvēks “pats” un viņa iedomas par sevi, 3) Kas ir “dominējošais diskurss”? 4) Kā veidot dominējošajam diskursam alternatīvu savas dzīves modeli – palīdzība klientam iegūt citu skatījumu uz savu […]

SIRDSGUDRĪBAS KURSI – GARĪGĀS DZĪVES PAKĀPENĪBAS NOSACĪJUMI

Aicinām piektdien, 15. decembrī, uz sirdsgudrības kursi interesentiem GARĪGĀS DZĪVES PAKĀPENĪBAS NOSACĪJUMI: 1) Kas ir klusēšana? – Daudzvārdības un liekvārdības vietā. 2) Meditācija un lūgšana. 3) Cilvēka bezgalīgums: ko par to māca Austrumu Baznīcas tēvi? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv.    

Pateicība LKrA rektorei par sadarbību Supervīzijas dienās.

3. novembrī, 2017, Biznesa un tehnoloģiju augstskolā RISEBA notika Supervīzijas dienu konference. Tās mērķis bija popularizēt supervīziju, parādīt tās ieguvumus, ko organizācijām sniedz supervīzija – kā notiek darbinieku darba efektivitātes paaugstināšana. Konferencē piedalījās RISEBA rektore prof. I.Senņikova, LKrA rektore prof. S.Gūtmane, RSU Supervīzijas studiju programmas direktors K.Arcenis, RISEBA maģistrantūras studiju programmas direktore M.Zakriževska, Labklājības ministrijas […]

Eiropas Komisijas IXE-group izbraukuma sanāksme Kristīgajā akadēmijā.

13.-15. oktobrī, 2017, Eiropas Komisijas IXE-group (“Semaines Sociales de France” – “Kristiešu iniciatīva Eiropai”) rīkoja izbraukuma sanāksmi Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Mūsu augstskola sanāksmei tika izraudzīta, jo Akadēmijas pētnieciskā un izglītības koncepcija ir saistīta ar Eiropas integrācijas studijām, proti, Eiropas sociālo procesu analīzē izmantojot integratīvās teoloģijas metodi. Sanāksmē piedalās grupas dalībnieki no Vācijas, Francijas, Spānijas, Slovēnijas, […]

Sadarbības līgums ar Sv. Ignācija Lojolas koledžu Kauņā.

5. oktobrī, 2017, tika noslēgts plašs sadarbības ligums ar Sv. Ignācija Lojolas koledžu Kauņā, kuru parakstīja Koledžas direktors Dr. Aivaras Anužis un LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane.

Sociālā darba simpozijs Kolpinga Lietišķo zinātņu koledžā Kauņā.

5. oktobrī, 2017, Kolpinga Lietišķo zinātņu koledžā Kauņā, Lietuvā, notika starptautisks sociālā darba simpozijs “Sociālā iekļaušana: starpkultūru sociālā darba perspektīva”, kurā Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane referātā prezentēja “Karitatīvā sociālā darba metodoloģiskā iniciatīva sociālajā darbā”.

“Sociālajam darbam Lietuvā – 25”. LKrA rektores uzstāšanās Lietuvas Seimā.

3. oktobrī, 2017, Lietuvas Seimā Viļņā, starptautiskā kongresā tika atzīmēta Sociālā darba profesijas 25 gadu jubileja. Tajā piedalījās sociālā darba teorētiķi un praktiķi no ASV, Somijas, Austrijas un, protams, Lietuvas. Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane referēja par karitatīvā sociālā darba inovatīvo metodoloģisko koncepciju mūsu augstskolā, izpelnoties augstu novērtējumu ar metodoloģiski skaidro uzstādījumu.