Jaunumi

Semināru cikls UZ KOMPETENCĒM BALSTĪTĀ IZGLĪTĪBA

Pedagogiem, auklītēm, audzinātājiem bērnu namos un bērnu dārzos, vecākiem!Ciklu veido 4 semināri. Var apmeklēt arī atsevišķu semināru (EUR 25.00) un iegūt apliecību. Ja maksā par visu moduli uzreiz – EUR 70.00. Semināra lektore – pedagoģijas profesore, doktore Skaidrīte Gūtmane, LKrA rektore. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv1) Seminārs VĒRTĪBU ORIENTĀCIJA UN SKOLĒNU TIKUMISKĀS AUDZINĀŠANAS METODOLOĢIJA.Pirmdien, 12. […]

Aicinām uz semināru – MODERNĀS SOCIĀLĀ DARBA FORMAS KRĪŽU ĢIMENĒS AR BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

Jaunums! – Piedāvājums sociālajiem darbiniekiem, karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitētājiem, supervizoriem un ne tikai!Semināru cikls norisināsies divos režīmos:1) Pa dienu – 26. martā, plkst. 10.00-17.00, un 28. martā, plkst. 14.00-17.00 (kopā 12 stundas)2) Vakaros – 27. marts, 29. marts, 3. aprīlis, plkst. 18.00-21.00 (kopā 12 stundas)Semināru “Modernās sociālā darba formas krīžu ģimenēs ar bērniem un […]

Mainīti datumi! – Semināru cikls SUPERVĪZIJA SOCIĀLAJĀ DARBĀ

Cikls norisināsies trīs vakarus – 15., 20., 22. MARTĀ, no plkst. 18.00-21.00 (kopā 9 stundas).Tēmas: 15.03. – Ievads. Supervīzijas definīcija, funkcijas, veidi. Supervīzijas ētikas jautājumi. Problēmas, kas saistās ar supervīzijas praksi. Vadlīnijas, kas jāievēro, saņemot supervīziju. Supervīzijas vēsture, attīstība. Garīgās pārraudzības tradīcija un loma mūsdienu supervīzijas struktūrā. 20.03. – Kolēģu savstarpējā supervīzija. Apmācība noturēt savstarpējo […]

Seminārs TRAUKSMES UN AGRESIJAS KOREKCIJA PUSAUDŽIEM

Aicinām piektdien, 16. MARTĀ, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas) uz semināru “Trauksmes un agresijas korekcija pusaudžiem”.Tēmas: Antropoloģisko zināšanu nozīme darbā ar cilvēku. Palīdzība izprast un pārvarēt trauksmi un agresiju. Trauksmes un agresijas vadīšana un korekcija pusaudžiem. Maksa  – EUR 25.00. Semināra lektori: bērnu psihiatre Inga Grīnfelde & supervizore, konsultante Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai […]

Izlaidums 23. februārī

23. februārī, 2018, Kristīgās akadēmijas Diplomu saņēma Teoloģijas un Karitatīvā sociālā darba studiju programmu absolventi. Apsveicam!

Diplomdarbu aizstāvēšana LKrA.

19. februārī, 2018, Kristīgajā akadēmijā tika aizstāvēti diplomdarbi teoloģijā un sociālajā darbā, piedāvājam nelielu ieskatu aizstāvēšanas sesijā. Šajā reizē gribam īpaši izcelt Jura Jefuni paveikto pazīstamā krievu filozofa, hesihasma pētnieka Sergeja Horužija “Ievads askēzes fenomenoloģijā” zinātniskā tulkojuma redakciju.

ANGĻU VALODAS KURSI JŪRMALĀ!

Aicinām uz atraktīvu un dinamisku angļu valodas apmācību cilvēkiem ar vai bez valodas priekšzināšanām! Mērķis: attīstīt sarunvalodas prasmes specialitātē (mākslā, pedagoģijā, sociālajā darbā, teoloģijā u.c.). Palīdzēt sagatavoties IELTS/TOEFL eksāmeniem. Lai konkretizētu savas intereses, lūdzu zvaniet pasniedzējam: Guntis Dišlers, 22008895, vai rakstiet: biblioteka@kra.lv. Aicināti visi interesenti, gan ar latviešu, gan krievu dzimto valodu; sākot ar vidusskolniekiem […]

SIRDSGUDRĪBAS KURSI – PAREIZTICĪBA PAR TO, KĀ REHABILITĒT NARKOTIKU ATKARĪGOS

2. marts, piektdiena – sirdsgudrības kursi interesentiem PAREIZTICĪBA PAR TO, KĀ REHABILITĒT NARKOTIKU ATKARĪGOS. Laiks no 18.00-21.00. Kursa lektori  – LKrA lektors Valters Dolacis un docente, supervizore Dace Dolace. Maksa par vakaru – 20.00 eiro. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv.   

VIAA Pateicības raksts par ERASMUS+ programmas īstenošanu LKrA.

8. decembrī, 2017, Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) kvalitātes balvas pasniegšanas ceremonijā mūsu augstskola no VIAA direktores Ditas Traidās rokām saņēma Pateicības rakstu par profesionālu ieguldījumu un sekmīgu sadarbību Erasmus+ programmas īstenošanā. Programma Erasmus+ Eiropā šogad svin 30. jubileju, bet Latvijā tā atzīmē astoņpadsmitgadi. Programma ir devusi iespēju LKrA nodrošināt studentu un pasniedzēju mobilitāti uz […]

LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane – starptautiskās akreditācijas eksperte Lietuvā.

2017. gada decembrī Lietuvas universitātēs un koledžās, kuras piedāvā augstākās izglītības studiju programmas sociālajā darbā, tika uzsākts akreditācijas process, ko vada Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (SKVC). Pēc iepazīšanās ar universitāšu un koledžu iesniegtajiem pašnovērtējuma ziņojumiem starptautiska ekspertu grupa strādāja uz vietas, iepazīstoties ar  studiju nodrošinājumu, tikās ar mācībspēkiem, studentiem un darba devējiem u.c. […]