Arhīvs : Februāris, 2019. gads

DrHC Aijas Barčas un DrHC Pētera Krīgera lekcijas LKrA

17.-18. februārī, 2019, Karitatīvā sociālā darba studentiem lasīja lekcijas DrHC Pēteris Krīgers, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis, bij. LBAS ģenerālsekretārs (“Sociālais dialogs Latvijā un Eiropas Savienībā”),  un DrHC Aija Barča, bij. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja (“Sociālā darba institūcijas un sociālie pakalpojumi Latvijā”).

Izlaidums 15. februārī

2019. gada 15. februārī Latvijas Kristīgās akadēmijas bakalaura un  maģistra diplomi tika izsniegti jaunajiem speciālistiem karitatīvajā sociālajā darbā un supervīzijā. Apsveicam! Ieskatam dažas bildes.

Seminārs INOVATĪVAS FORMAS un METODES KOMUNIKĀCIJĀ AR KLIENTU

Sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, audzinātājiem! Aicinām piektdien, 22. februārī, plkst. 10.00-16.00, uz semināru INOVATĪVAS FORMAS un METODES KOMUNIKĀCIJĀ AR KLIENTU ciklā Aktuālās kompetences darbā ar cilvēku.Tēmas: Padomdošanas metožu lietojums gadījuma risināšanā. Konsultēšanas un refleksijas metodes kā instruments cilvēka (audzēkņa, klienta, darbinieka) personības identitātes veidošanā. Praktikums padomdošanas metodēs. Atšķirīgas komunikācijas prasmes ar vīriešiem un sievietēm darba situācijās. […]

Semināru cikls KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS AR CILVĒKA APZIŅAS PATOLOĢIJĀM

Aicinām pieteikties semināru ciklam par DARBU AR CILVĒKA APZIŅAS PATOLOĢIJĀM KARITATĪVAJĀ SOCIĀLAJĀ DARBĀ. Semināru cikls praktiskā veidā atbild uz jautājumu – Kā pazīt apziņas patoloģijas, to ietekmi profesionālajā darbībā un kā tās pārvarēt saskarsmes procesā? Seminārs adresēts pedagogiem, vecākiem, audžuvecākiem, kā arī karitatīvajiem un sociālajiem darbiniekiem – visiem, kas strādā, izglīto, audzina bērnus un jauniešus. Semināra […]