Arhīvs : Februāris, 2018. gads

Seminārs TRAUKSMES UN AGRESIJAS KOREKCIJA PUSAUDŽIEM

Aicinām piektdien, 16. MARTĀ, plkst. 10.00-16.00 (8 stundas) uz semināru “Trauksmes un agresijas korekcija pusaudžiem”.Tēmas: Antropoloģisko zināšanu nozīme darbā ar cilvēku. Palīdzība izprast un pārvarēt trauksmi un agresiju. Trauksmes un agresijas vadīšana un korekcija pusaudžiem. Maksa  – EUR 25.00. Semināra lektori: bērnu psihiatre Inga Grīnfelde & supervizore, konsultante Dace Dolace. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai […]

Izlaidums 23. februārī

23. februārī, 2018, Kristīgās akadēmijas Diplomu saņēma Teoloģijas un Karitatīvā sociālā darba studiju programmu absolventi. Apsveicam!

Diplomdarbu aizstāvēšana LKrA.

19. februārī, 2018, Kristīgajā akadēmijā tika aizstāvēti diplomdarbi teoloģijā un sociālajā darbā, piedāvājam nelielu ieskatu aizstāvēšanas sesijā. Šajā reizē gribam īpaši izcelt Jura Jefuni paveikto pazīstamā krievu filozofa, hesihasma pētnieka Sergeja Horužija “Ievads askēzes fenomenoloģijā” zinātniskā tulkojuma redakciju.