Arhīvs : 2018. gads

Mākslas studentu ekskursija uz Pleskavu

13. aprīlī, 2018, Bībeles mākslas studiju programmas pasniedzēja K.Tambovska un 3. kursa studenti noorganizēja ekskursiju uz Pleskavas-Pečoru vīriešu klosteri Pečoros, kā arī Pleskavu, tās Kremli, uz Pleskavas vēsturiski arhitektonisko muzejrezervātu “Поганкины палаты”. Studenti iepazinās ar 15.-17. gs. ikonām, kas gleznotas īpašā t.s. Pleskavas ikonogrāfiskās skolas stilā. Tāpat studenti Pleskavā apmeklēja pazīstamo Pestītāja-Apskaidrošanās Mirožas klosteri (Спасо-Преображенский […]

Kristīgās Akadēmijas ikonu izstāde Kandavas novada muzejā!

Sagaidot Kristus Augšāmcelšanās svētkus, aicinām uz Latvijas Kristīgās akadēmijas meistaru ikonu izstādi “Augšāmcelšanās Gaisma”. Izstāde ir aicinājums ienākt Kristus Augšāmcelšanās svētku telpā un laikā. Ikonas tapušas ar vēlēšanos pagodināt Dievu Kristu, Dievmāti un Baznīcas svētos. Izstādes mērķis ir palīdzēt tuvoties un piedzīvot sastapšanos ar Dievišķo notikumu – Kristus uzvaru pār nāvi un augšāmcelšanos, atklājot Viņa […]

Prof. Skaidrīte Gūtmane – Sociālā darba konferencē Jūrmalā

16. martā, 2018, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane uzstājās Sociālo darbinieku konferencē “Ģimene Latvijas 100-gadē” Jūrmalā (Kauguros); referāta tēma: “Cilvēka pašidentitāte kā īpašs sociālā darba priekšnoteikums”.

IXE grupas sanāksme Krakovā

9.-11. martā, 2018, Krakovā (Polijā), notika Eiropas sociālo procesu analīzes organizācijas “Semaines Sociales de France” think-tank grupas IXE sanāksme, pulcējot pārstāvjus no 14 Eiropas valstīm. Latviju šajā organizācijā pārstāv LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane. Dalībnieku diskusiju centrā – aktuālie ES attīstības sociālie procesi.

Seminārs PROFESIONĀLĀS IZDEGŠANAS RISKU NOVĒRŠANA PROFESIONĀLAJĀ DARBĪBĀ

Aicinām piektdien, 20. aprīlī, 10.00-16.00, uz semināru “Profesionālās izdegšanas risku novēršana profesionālajā darbībā” (8 stundas).Tēmas: Negācijas un profesionālās izdegšanas garīgie cēloņi un to novēršana. Psihohigiēnas jēdziens un elementi. Depresijas riski, cēloņi un to novēršana.Semināru vadīs LKrA docente, supervizore Dace Dolace. Noslēgumā apliecība. Norises vieta – Vienības prospektā 23, Jūrmalā, Bulduros (blakus Jūrmalas slimnīcai). Maksa – […]

Izlaidums 23. februārī

23. februārī, 2018, Kristīgās akadēmijas Diplomu saņēma Teoloģijas un Karitatīvā sociālā darba studiju programmu absolventi. Apsveicam!

Diplomdarbu aizstāvēšana LKrA.

19. februārī, 2018, Kristīgajā akadēmijā tika aizstāvēti diplomdarbi teoloģijā un sociālajā darbā, piedāvājam nelielu ieskatu aizstāvēšanas sesijā. Šajā reizē gribam īpaši izcelt Jura Jefuni paveikto pazīstamā krievu filozofa, hesihasma pētnieka Sergeja Horužija “Ievads askēzes fenomenoloģijā” zinātniskā tulkojuma redakciju.

Semināru cikls SAKRĀLĀS MĀKSLAS TEORIJA UN SIMBOLI

Cikls norisināsies pirmdienās – 9. APRĪLIS (plkst. 10.00-13.15) un 16., 23. APRĪLIS (plkst. 10.00-17.15). (kopā 20 stundas)Tēmas: Kristīgās mākslas tradīcija un simboli. Jēdzienu “Bībeles māksla” un “Sakrālā māksla” skaidrojums un saturs kristīgajā un citu lielāko pasaules reliģiju tradīcijās. Sakrālās mākslas mērķi un uzdevumi monoteistiskajās (jūdaismā, kristietībā un islāmā) un politeistiskajās (hinduismā un budismā) reliģijās. Cilvēks […]

ANGĻU VALODAS KURSI JŪRMALĀ!

Aicinām uz atraktīvu un dinamisku angļu valodas apmācību cilvēkiem ar vai bez valodas priekšzināšanām! Mērķis: attīstīt sarunvalodas prasmes specialitātē (mākslā, pedagoģijā, sociālajā darbā, teoloģijā u.c.). Palīdzēt sagatavoties IELTS/TOEFL eksāmeniem. Lai konkretizētu savas intereses, lūdzu zvaniet pasniedzējam: Guntis Dišlers, 22008895, vai rakstiet: biblioteka@kra.lv. Aicināti visi interesenti, gan ar latviešu, gan krievu dzimto valodu; sākot ar vidusskolniekiem […]