Arhīvs : Novembris, 2017. gads

Seminārs DROŠĪBA SASKARSMĒ AR MANIPULATĪVU CILVĒKU

Aicinām, piektdien, 24. novembrī uz semināru “Drošība saskarsmē ar manipulatīvu cilvēku (klientu, audzēkni, kolēģi)”. Semināra norise no plkst. 10.00-16.00 (8 stundas). Tēmas: Manipulāciju pazīšana, sevis izpratne, saskarsmes korekcija, gudrība attiecībās ar manipulatoru. Meli un patiesība komunikācijā, kompetences iegūšana manipulatīvo shēmu atpazīšanā. Semināra lektori: Latvijas Kristīgās akadēmijas docente, supervizore Dace Dolace. Maksa – EUR 30.00. Cenā […]

Seminārs BĒRNA DROŠĪBA ĢIMENĒ

Aicinām sestdien, 25. novembrī, uz semināru BĒRNA DROŠĪBA ĢIMENĒ – sociālajā un pedagoģiskajā jomā strādājošiem, kas notiks no  plkst. 10:00-17:00. Tēmas: Bērna tiesiskā aizsardzība. Drošības jautājumi bērna aprūpē – praktiskie aspekti bērna drošas vides veidošanā. Bērna garīgā drošība ģimenē  un tās nosacījumi (12 stundas). Maksa  – EUR 25.00. Semināra lektori: darba tiesību un darba aizsardzības speciāliste […]

SIRDSGUDRĪBAS KURSI – Vecākiem: bērnu apmācības pazaudētie instrumenti

Aicinām piektdien, 24. novembrī, 18.00-21.00, uz sirdsgudrības kursiem “Bērnu apmācības pazaudētie instrumenti”. “Neizpildāmā” skolas programma. Bērnības noslēpums un izglītība. Ko nozīmē apgūt sociālās un garīgās dzīves hierarhijas ābeci, un kā to iemācīt? Uz kādiem “balstiem” ritē modernā skolas izglītība? Kā pareizi trenēt bērna prātu informāciju tehnoloģiju laikmetā? Laiks no 18.00-21.00. Maksa par vakaru – 20.00 […]

Pateicība LKrA rektorei par sadarbību Supervīzijas dienās.

3. novembrī, 2017, Biznesa un tehnoloģiju augstskolā RISEBA notika Supervīzijas dienu konference. Tās mērķis bija popularizēt supervīziju, parādīt tās ieguvumus, ko organizācijām sniedz supervīzija – kā notiek darbinieku darba efektivitātes paaugstināšana. Konferencē piedalījās RISEBA rektore prof. I.Senņikova, LKrA rektore prof. S.Gūtmane, RSU Supervīzijas studiju programmas direktors K.Arcenis, RISEBA maģistrantūras studiju programmas direktore M.Zakriževska, Labklājības ministrijas […]

AICINĀM PIETEIKTIES STUDIJĀM ziemas semestrim (studijas sākot ar 02/2018) – dokumentu pieņemšana (1.12.2017. – 20.01.2018.): Profesionālā maģistra studiju programma “SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA”, Profesionālā maģistra studiju programma “SUPERVĪZIJA”, Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas “KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS”, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, Akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmas „BĪBELES MĀKSLA” (Ikonu glezniecība), […]