Arhīvs : 12. Oktobris, 2017. gads

Sadarbības līgums ar Sv. Ignācija Lojolas koledžu Kauņā.

5. oktobrī, 2017, tika noslēgts plašs sadarbības ligums ar Sv. Ignācija Lojolas koledžu Kauņā, kuru parakstīja Koledžas direktors Dr. Aivaras Anužis un LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane.

Sociālā darba simpozijs Kolpinga Lietišķo zinātņu koledžā Kauņā.

5. oktobrī, 2017, Kolpinga Lietišķo zinātņu koledžā Kauņā, Lietuvā, notika starptautisks sociālā darba simpozijs “Sociālā iekļaušana: starpkultūru sociālā darba perspektīva”, kurā Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane referātā prezentēja “Karitatīvā sociālā darba metodoloģiskā iniciatīva sociālajā darbā”.

“Sociālajam darbam Lietuvā – 25”. LKrA rektores uzstāšanās Lietuvas Seimā.

3. oktobrī, 2017, Lietuvas Seimā Viļņā, starptautiskā kongresā tika atzīmēta Sociālā darba profesijas 25 gadu jubileja. Tajā piedalījās sociālā darba teorētiķi un praktiķi no ASV, Somijas, Austrijas un, protams, Lietuvas. Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane referēja par karitatīvā sociālā darba inovatīvo metodoloģisko koncepciju mūsu augstskolā, izpelnoties augstu novērtējumu ar metodoloģiski skaidro uzstādījumu.