Arhīvs : 2015. gads

RENOVABIS 19. kongress Freisingā, Vācijā.

2.-4. septembrī, 2015, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane piedalījās 19. starptautiskajā vācu katoļu baznīcas RENOVABIS kongresā Freisingā, Vācijā. Kongresa tēma: “Eiropas jaunatne: nākotnes virzība, viņu skatījums uz dzīvi un ticību”. Kongress notika gadu pirms Pasaules jauniešu dienām 2016. gada vasarā Krakovā. Galvenā atziņa – baznīcas jauniešu darbam nevajadzētu būt marginālam, bet vadītam tā, lai saplūstu […]

STUDENTU UZŅEMŠANA 2015./16. AKADĒMISKAJAM GADAM.

LKrA izsludina jaunu studentu uzņemšanu VISĀS STUDIJU PROGRAMMĀS: Dokumentu pieņemšana līdz 15. septembrim. Cien. LKrA absolventi! Mēs augsti vērtējam Jūsu uzticību savai augstskolai! Lai turpinātu mācības – un tas taču ir vilinoši, vai ne? – piedāvājam mūsu absolventiem mācību maksas atlaidi, turpinot studijas akadēmijā! Uzņemšana rudens semestrim līdz 15.septembrim! Ja vēlaties iepazīties sīkāk ar studiju […]

Vecā Stendera atceres diena Sunākstē

30. augustā, 2015, Sunākstes luterāņu baznīcā tika svinēta Vecā Stendera atceres diena, dievkalpojumu vadīja māc. Alvis Āboliņš, dziedāja Doma kora solisti. LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane baznīcas sakopšanas talkas iesāka jau tālajā 1978. un 1979. gadā kopā ar LU Filoloģijas fakultātes studentiem – baznīca bija krūmos un nezālēs ieaugusi, izdemolēta, kritušo latviešu karavīru granīta piemiņas plāksne […]

TIKŠANĀS AR SMILTENES NOVADA SKOLOTĀJIEM

26. augustā, 2015, iesākot jauno mācību gadu, pēc Smiltenes novada skolu valdes uzaicinājuma LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane tikās ar novada skolu pedagogiem, iepazīstinot klātesošos ar referāta tēzēm “Cilvēka vērtības un pašidentitātes izpratne kā īpašs skolu pedagoģijas uzdevums”.

Guntis Dišlers “Uz citu zemi” – grāmata pieejama lejupielādei.

30. jūnijā, 2015, tīmeklī publicēta LKrA pasniedzēja Gunta Dišlera grāmata “Uz citu zemi: Dāvids Balodis un latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta četrdesmitajos gados”. Tas ir vēsturisks pētījums, izmantojot pieejamos publicētos avotus, kā arī iepriekš neizmantotus arhīva materiālus. Grāmatā pāriešana pareizticībā skatīta plašākā kultūrvēsturiskā un nacionālās atmodas kontekstā, koncepcija ir unikāla. Ja vēlaties grāmatu lasīt internetā […]

IZLAIDUMS 19. JŪNIJĀ

19. jūnijā, 2015. notika LKrA absolventu izlaidums – Karitatīvā sociālā darba , Sociālā darba, Bībeles mākslas un Sociālās uzņēmējdarbības studiju programmu absolventi saņēma diplomus. Absolventus apsveica LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pr-ja, Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda doktore un karitatīvā sociālā darba koncepcijas līdzautore A.Barčas kundze, bet māksliniekus – prof. Ieva Sergejeva un LPB […]

Diplomdarbu aizstāvēšana LKrA

15. jūnijā, 2015, LKrA tika aizstāvēti jaunie bakalaura un maģistra darbi Karitatīvajā sociālajā darbā, Bībeles mākslā (ikonogrāfijā), Sociālajā uzņēmējdarbībā. Sveicam jaunos diplomētos speciālistus ar veiksmīgi noslēgtām studijām! Atgādinām, ka absolventu izlaidums notiks 19. jūnijā 16.00 augstskolas kapelā. Visi sirsnīgi aicināti un gaidīti! Piedāvājam nelielu ieskatu diplomdarbu aizstāvēšanas norisē.

Mākslas studentu darbu skate

26. maijā, 2015. notika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate. Darbus vērtēja augstskolas rektore prof. S.Gūtmane, glezniecības pasn. prof. I.Sergejeva, kā arī ikonogrāfijas meistari A.Ērgle un J.Kurohtanovs. Piedāvājam nelielu ieskatu skates norisē.

Pareizticīgo dievkalpojumiem latviešu valodā – 170

19. maijā, 2015, LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās (Rūpniecības ielā 10) tika atklāta grāmatu izstāde, kas atspoguļo pareizticības vēsturi latviešu valodā, ekspozīcijā ir 300 izdevumu, kas drukas izdevumos atspoguļo 170 gadu ilgo laiku kopš pirmā dievkalpojuma latviešu valodā – tas notika Rīgā, Dievmātes aizmigšanas baznīcā. Senās draudzes tradīciju mantiniece ir Debesbraukšanas draudze Mēness ielā (tās piesteris […]

“Gaisma” – studentu darbu izstāde Pastendē.

Aicinām apmeklēt Bībeles Mākslas nodaļas studentu darbu izstādi “Gaisma” Pastendes kultūras nama izstāžu zālē! Izstādes veidotāji par sevi stāsta: “Mākslas studiju programmas mērķis LKrA ir sniegt akadēmisko izglītību Bībeles mākslā un ikonogrāfijā, kā arī veicināt zinātniskās darbības attīstību konceptuāli jaunā – Bībeles un sakrālās mākslas virzienā. Viena no svarīgākajām mākslas prasmju apgūšanas programmām ir glezniecība, […]