Arhīvs : 2015. gads

LPB konference “Baznīca, skola, ģimene” Rīgas Domē.

29. oktobrī, 2015, Rīgas Domē notika ikgadējā LPB konference “Baznīca, skola, ģimene”, to atklāja LPB metropolīts Aleksandrs un Rīgas Domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.  Konferences tēma šogad – tikumiskā izglītība. Apsveikuma vārdus teica VE Romas Katoļu Baznīcas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, LELB bīskaps Einārs Alpe, Igaunijas un Lietuvas PB pārstāvji. Plenārsēdē referēja LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, […]

Starptautisks karitatīvā sociālā darba un diakonijas kongress Romā.

21.-25. oktobrī, 2015, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane un doc. Guntis Dišlers piedalījās Romas Katoļu Baznīcas Starptautiskā diakonāta centra IDC (International Deaconate Center, Vācija) 50 gadu jubilejas forumā. Kristīgā akadēmija ir šīs starptautiskās organizācijas locekle, bet IDC prezidents prof. Klauss Kīslings ir aktīvi darbojies mūsu augstskolas karitatīvā sociālā darba programmas izveidē, 2013. gadā gadā ar […]

Etiopijas ikonu mākslas un kaligrāfijas meistarklases skate

16. oktobrī, 2015, LKrA kapelā notika Etiopijas ikonu mākslas un kaligrāfijas meistarklases noslēguma skate Bībeles mākslas programmas studentiem. Pēc divu nedēļu darba studenti prezentēja savu veikumu stilistikā, kas ļoti atšķiras no mūsu platuma grādos ierastās. Lieliskā pasniedzēja Georga fon Durtanoska (Maķedonija, Vācija) vadībā studenti aizrautīgi pētīja senos viduslaiku manuskriptus, mācījās rakstības stilus, iepazīstot ne tikai […]

Mākslas nodaļas studenti – Misiņa bibliotēkas Rokrakstu nodaļā

14. oktobrī, 2015. Bībeles mākslas studenti viesojās Misiņa bibliotēkas Rokrakstu un retumu nodaļā. Iepazīšanās ar unikāliem senajiem manuskriptiem, no kuriem daudzi ir tikai vienā eksemplārā un tikai Rīgā, notika pēc kaligrāfijas pasniedzēja Georga fon Durtanoska (Maķedonija, Vācija)  iniciatīvas. Paldies Rokrakstu nodaļas vadītājai Guntai Jaunmuktānei par atsaucību! Kaligrāfijas meistarklase Kristīgajā akadēmijā noslēgsies ar darbu skati rīt, […]

LKrA semināru ar savu klātbūtni pagodina EK EZA prezidents Barto Pronks un novērtē to kā izcilu

LKrA ik gadus rīko starptautiskus seminārus, kas veltīti aktuālām Eiropas sociālajām tēmām, tie daudz dod studentiem, jo mācību kursi iegūst aktuālu eiropeisku izpratni par sociālekonomiskām un garīgām problēmām, to risināšanu. LKrA ir vairāku prestižu Eiropas Komisijas organizāciju partnere, viena no tām ir EZA (“European Center for Worker’s Questions”) jau kopš 2004. gada. Šī gada semināra […]

ERASMUS+ mobilitātes lekcijas sociālajā darbā

23. – 25. septembrī, 2015, ERASMUS+ pasniedzēju mobilitātes programmas ietvaros Latvijas Kristīgajā akadēmijā ar lekcijām viesojās sociālā darba pasniedzējas Evelīna Daruliene un Ingrīda Gailiene no Kolpingas universitātes Kauņā (Kolping University of applied sciences) un studentiem novadīja praktiski orientētu nodarbību kursu “Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem”.

LKrA rektore saņēmusi pateicību par līdzdalību 2. Latvijas Sociālo darbinieku forumā

LKrA partnerībā ar IXE (Initiatives of Christians for Europe) Bonnā

18.-20. septembrī, 2015, prestižās organizācijas “Semaines Sociales de France” apakšsekcijas “IXE group” sēde notika Bonnā (skat. informāciju). Diskusijas kārtībā trīs jautājumi: The European Experience – IXE mājas lapas saturs, struktūra; klimata pārmaiņu aktualitātes ES un Eiropai aktuālais bēgļu jautājums. Latvijas Kristīgo akadēmiju sēdē pārstāvēja rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers. Sēdes darba kārtībā bija iekļauts […]

Karitatīvā sociālā darba prezentācija Sociālo darbinieku 2. forumā

17. septembrī, 2015, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Sociālo darbinieku 2. forums. Tas pulcēja nozares praktiķus un akadēmiskos speciālistus no visas Latvijas. Forums notika ar Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu un RSU organizatorisko iniciatīvu. Forumu atklāja RSU as. prof. L. Vilka, kas deva vārdu Valsts Prezidentam R. Vējonim. Apsveikuma vārdus teica Saeimas Sociālo […]

Jaunā mācību gada sākums 7. septembrī.

7. septembrī, 2015, LKrA sākās jaunais mācību gads ar aizlūgumu augstskolas kapelā. Rektore prof. Skaidrīte Gūtmane apsveica mācībspēkus un studentus, izstāstīja par augstskolas attīstības plāniem jaunajā mācību gadā. Svinīgais kopbrīdis bija emocionāls, skaists un noslēdzās ar studentu izceptās tortes baudīšanu augstskolas kafejnīcā.