Arhīvs : Oktobris, 2015. gads

LPB konference “Baznīca, skola, ģimene” Rīgas Domē.

29. oktobrī, 2015, Rīgas Domē notika ikgadējā LPB konference “Baznīca, skola, ģimene”, to atklāja LPB metropolīts Aleksandrs un Rīgas Domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.  Konferences tēma šogad – tikumiskā izglītība. Apsveikuma vārdus teica VE Romas Katoļu Baznīcas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, LELB bīskaps Einārs Alpe, Igaunijas un Lietuvas PB pārstāvji. Plenārsēdē referēja LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, […]

Starptautisks karitatīvā sociālā darba un diakonijas kongress Romā.

21.-25. oktobrī, 2015, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane un doc. Guntis Dišlers piedalījās Romas Katoļu Baznīcas Starptautiskā diakonāta centra IDC (International Deaconate Center, Vācija) 50 gadu jubilejas forumā. Kristīgā akadēmija ir šīs starptautiskās organizācijas locekle, bet IDC prezidents prof. Klauss Kīslings ir aktīvi darbojies mūsu augstskolas karitatīvā sociālā darba programmas izveidē, 2013. gadā gadā ar […]

Etiopijas ikonu mākslas un kaligrāfijas meistarklases skate

16. oktobrī, 2015, LKrA kapelā notika Etiopijas ikonu mākslas un kaligrāfijas meistarklases noslēguma skate Bībeles mākslas programmas studentiem. Pēc divu nedēļu darba studenti prezentēja savu veikumu stilistikā, kas ļoti atšķiras no mūsu platuma grādos ierastās. Lieliskā pasniedzēja Georga fon Durtanoska (Maķedonija, Vācija) vadībā studenti aizrautīgi pētīja senos viduslaiku manuskriptus, mācījās rakstības stilus, iepazīstot ne tikai […]

Mākslas nodaļas studenti – Misiņa bibliotēkas Rokrakstu nodaļā

14. oktobrī, 2015. Bībeles mākslas studenti viesojās Misiņa bibliotēkas Rokrakstu un retumu nodaļā. Iepazīšanās ar unikāliem senajiem manuskriptiem, no kuriem daudzi ir tikai vienā eksemplārā un tikai Rīgā, notika pēc kaligrāfijas pasniedzēja Georga fon Durtanoska (Maķedonija, Vācija)  iniciatīvas. Paldies Rokrakstu nodaļas vadītājai Guntai Jaunmuktānei par atsaucību! Kaligrāfijas meistarklase Kristīgajā akadēmijā noslēgsies ar darbu skati rīt, […]