Arhīvs : Augusts, 2015. gads

Vecā Stendera atceres diena Sunākstē

30. augustā, 2015, Sunākstes luterāņu baznīcā tika svinēta Vecā Stendera atceres diena, dievkalpojumu vadīja māc. Alvis Āboliņš, dziedāja Doma kora solisti. LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane baznīcas sakopšanas talkas iesāka jau tālajā 1978. un 1979. gadā kopā ar LU Filoloģijas fakultātes studentiem – baznīca bija krūmos un nezālēs ieaugusi, izdemolēta, kritušo latviešu karavīru granīta piemiņas plāksne […]

TIKŠANĀS AR SMILTENES NOVADA SKOLOTĀJIEM

26. augustā, 2015, iesākot jauno mācību gadu, pēc Smiltenes novada skolu valdes uzaicinājuma LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane tikās ar novada skolu pedagogiem, iepazīstinot klātesošos ar referāta tēzēm “Cilvēka vērtības un pašidentitātes izpratne kā īpašs skolu pedagoģijas uzdevums”.