Arhīvs : 2013. gads

ČETRIEM LKrA MĀCĪBSPĒKIEM – PUBLIKĀCIJAS KARITATĪVĀ SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ

Klaipēdas Universitātes (Lietuva) starptautiskas citējamības zinātniskajos rakstos “Tiltai / Bridges / Brucken” 2013. gada 2 (63). laidienā publicētIi četru LKrA mācībspēku raksti: rektores prof. S.Gūtmanes raksts “Methodological paradigm of caritative social work”, doc. G.Dišlera “The long-forgotten relations between social practice and religion”, V.Dolača “Historical constituting characteristics of caritative social work”, doc. D.Dolaces “Problems of supervision […]

LPB STARPTAUTISKĀ KONFERENCE “BAZNĪCA, ĢIMENE, SKOLA”

31. oktobrī, 2013, LKrA rektore prof. S.Gūtmane piedalījās XII starptautiskajā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas konferencē “Baznīca, ģimene, skola” , kas šogad notika Rīgas Domes sēžu zālē. Konferenci atklāja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un Rīgas mērs N.Ušakovs, tajā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrs V.Dombrovskis, Daugavpils Universitātes rektors prof. A.Barševskis, Romas Katoļu Baznīcas Metropolīts Z.Stankēvičs, […]

TIKŠANĀS AR TALLINAS TEOLOĢIJAS AUGSTSKOLAS REKTORU

25. oktobrī, 2013, LKrA rektore prof. S.Gūtmane tikās ar Tallinas Teoloģijas augstskolas rektoru, Igaunijas ev.lut. Baznīcas māc., prof. Ovi Sanderu. Abu augstskolu vadītāji pārrunāja iespējamās sadarbības vadlīnijas nākotnē: mācībspēku apmaiņu un pētniecības konsorcija izveidi. Tikšanās bija garīga prieka un abpusēji ieinteresētas akadēmiskās kultūras apņemta.

LKRA ABSOLVENTE AIJA TUŅA – JŪRMALAS EIROPAS GADA CILVĒKS 2013

18. oktobrī, 2013, LKrA absolvente jūrmalniece Aija Tuņa saņēmusi titulu “Eiropas Gada cilvēka 2013” (apbalvošanas ceremonija, Aija –otrā no kreisās; Jūrmalas pilsētas Domes arhīva foto). Aija Tuņa vada dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Konkursa komisija atzinīgi novērtējusi viņas nesavtīgo un pašaizliedzīgo darbu, kā arī sniedzot emocionālu atbalstu vecākiem, iedrošinot viņus iesaistīties dažādās sabiedriskās […]

PAREIZTICĪGO KLOSTERA UN KATOĻU ORDEŅA APMEKLĒJUMS

27. oktobrī, 2013,  LKrA sociālā darba studenti apmeklēja Rīgas Sv. Trijādības-Sergija pareizticīgo sieviešu klosteri Kr. Barona ielā Rīgā un Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionāres Ludzas ielā. Studenti iepazinās ar abu klosteru vēsturi, kalpošanas tradīcijām un uzkrāto pieredzi gadu gaitā. Mācību vizīte tika organizēta kursa „Sociālais darbs kopienā” ietvaros ar mērķi iepazīties ar divām dažādām […]

BĪBELES MĀKSLAS MAĢISTRANTŪRAS IZVĒRTĒŠANA

23.-24. oktobrī, 2013, Latvijas Kristīgajā akadēmijā notika IZM organizētā Bībeles mākslas maģistra studiju programmas izvērtēšana. Studiju virziens “Mākslas” ir saņēmis akreditāciju līdz 2019. gadam – uz maksimālo termiņu. Maģistra studiju programma novērtēta ļoti pozitīvi – “augstvērtīga pētniecība, kvalificēti mācībspēki un citi programmas resursi atbilst uzstādītajiem mērķiem”.

PROF. MARKS RODŽERSS (ASV) – LEKCIJA PAR KOPIENAS COIĀLO DARBU

14. novembrī, 2013, Visiem studentiem, Akadēmijas absolventiem, kas strādā sociālā darba jomā, interesanta un vērtīga sociālā darba speciālista prof. Marka Rodžersa (Merivudas Universitāte, ASV) lekcija “Kopienas sociālais darbs (makro līmeņa sociālā darba prakse)” mūsu augstskolā.

“CARITAS” BRĪVPRĀTĪGO TIKŠANĀS RĪGĀ

28. septembrī, 2013, Rīgā kopīgā seminārā tikās Romas Katoļu Baznīcas brīvprātīgie, kas kalpo draudzēs – pie bāreņiem, slimniekiem, veciem cilvēkiem u.c. Darbības pamatā ir Romas Katoļu Baznīcas sociālā mācība; biedrība sadarbojas ar sociālajiem dienestiem. Seminārā piedalījās arī LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane un Guntis Dišlers; notika sarunas par iespējamo sadarbību izglītojošu semināru organizēšanā.

IEBRAUKŠANA JŪRMALĀ – BEZ MAKSAS!

Laba ziņa mūsu augstskolas studentiem un mācībspēkiem, kuri uz Bulduriem dodas ar savu auto – no 1. oktobra Jūrmalā mainīti iebraukšanas noteikumi, atceļot iebraukšanas maksu rudens un ziemas sezonā no 1. oktobra līdz 31. martam. To paredz šā gada 25. jūlijā pieņemtie pilsētas Domes saistošie noteikumi.

GEORGA f. DURTANOFSKA MEISTARKLASE KALIGRĀFIJĀ

No 1. līdz 24. oktobrim Kristīgajā akadēmijā notika izcilā kaligrāfijas meistara Georga f. Durtanofska (Maķedonija – Vācija) meistarklase māksliniekiem. Burtu un  rakstības mākslas speciālists strādāja ar studentiem un kursa apmeklētājiem, apgūstot viduslaiku stilus – latīņu, glagoļicu, kirilicu u.c., apmeklēja LZA bibliotēkas Rokrakstu un seno grāmatu krātuvi  ar profesionālu konsultāciju seno manuskriptu rakstības mākslā.