Arhīvs : 14. Februāris, 2013. gads

Licence maģistra programmā “Sociālās uzņēmējdarbības vadība”

13. februārī IZM Licencēšanas komisija licencēja jaunu LKrA maģistra studiju programmu „Sociālās uzņēmējdarbības vadība”. Tā ir vienīgā šāda programma Latvijā, kas balstās inovatīvajā Eiropas Savienības sociālās ekonomikas (Social Economy) konceptā. Programma starpdisciplināri apvieno sociālo darbu un sociālās uzņēmējdarbības principus un tehnoloģijas, kas vērstas uz sociālo mērķu sasniegšanu. Tā apmāca sociālā uzņēmuma izveidē, risina sociāli mazaizsargāto […]