Arhīvs : Janvāris, 2013. gads

Islāma kultūras un tradīcijas studijas

28.-29. janvārī Alūksnē, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā notika NBS Kapelānu dienesta organizētā apmācību kursa „Par padziļināto islāma ticības un kultūras identitātes izpratni starptautiskajā miera uzturēšanas operācijā – Afganistānā” 1. daļa (2. daļa plānota pavasarī). Lekciju kursa autors LKrA lektors, Tartu universitātes Teoloģijas fakultātes doktorants, Mag.theol. M. Solovejs.  Kursa dalībnieki bija NBS Kapelānu dienesta kapelāni: […]

Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate

28. janvārī Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skatē tika vērtēti pirmā semestra darbi visos akadēmiskās programmas virzienos. Kopā ar augstskolas rektori prof. S.Gūtmani darbus analizēja mākslinieki I.Sergejeva, A.Ērgle, L.Pereca un B.Soloveja.  

Piedalīšanās Daugavpils Universitātes HZF jubilejas konferencē

24.-25. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte rīko plašu starptautisku konferenci, kurā piedalās nozaru speciālisti no 12 valstīm. Konferences plenārsēdē ar referātu par Latvijas politiskās, kultūras un reliģiskās orientācijas meklējumiem un par latviešu zemnieku masu pāriešanu pareizticībā 19. gadsimta vidū uzstājās LKrA doc. Guntis Dišlers. Konferences programma šeit

Dr HC Volfgangs Vāgners, 1939 – 2013

10. janvārī Vācijā mūžībā aizgājis ilggadīgais Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs, mūsu augstskolas Goda doktors, psihologs Volfgangs Vāgners. 90-o gados prof. V.Vāgners bija mūsu augstskolas vieslektors rudens sesijās, bet 2000-o gadu sākumā kopā ar kundzi Zigrīdu pārcēlās uz Latviju, lai darbam Akadēmijā veltītu vairākus gadus. Viņa kurss kristīgajā psiholoģijā palīdzēja ielikt pamatu augstskolas integratīvās teoloģijas metodoloģijai, […]