Arhīvs : 31. Oktobris, 2012. gads

Merivudas Universitātes Veselības un Humānās kalpošanas koledžas (ASV) dekāna prof. M. E. Rodžersa vizīte

30.oktobrī LKrA viesojās Merivudas Universitātes (Pensilvānija, ASV) prof. Marks E. Rodžerss, lai ar LKrA rektori prof. S.Gūtmani apspriestu augstskolu turpmākās sadarbības līgumu karitatīvā sociālā darba izglītībā. Vakarā mūsu studentiem bija iespēja noklausīties prof.M.Rodžersa lekciju, kā arī diskutēt par karitatīvā darba vēsturi, tradīcijām un mūsdienu izvērsumu ASV.

Iznākusi LELB gadagrāmata 2013. gadam

Reformācijas dienā 31. oktobrī tika atvērta Latvijas ev.lut. „Baznīcas gadagrāmata 2013”. Šogad līdzās kalendāram ar Bībeles lasījumiem katrai dienai lasītājs atradīs virkni rakstu par garīgiem jautājumiem, Baznīcas misiju, jauno Bībeles tulkojumu. Gadagrāmatā ievietots arī LKrA doc. Gunta Dišlera raksts „Par ko stāsta baznīcu torņi” – kultūrvēsturisks materiāls par baznīcas arhitektūras semantiku dažādos laikmetos un konfesijās.