Arhīvs : Oktobris, 2012. gads

Merivudas Universitātes Veselības un Humānās kalpošanas koledžas (ASV) dekāna prof. M. E. Rodžersa vizīte

30.oktobrī LKrA viesojās Merivudas Universitātes (Pensilvānija, ASV) prof. Marks E. Rodžerss, lai ar LKrA rektori prof. S.Gūtmani apspriestu augstskolu turpmākās sadarbības līgumu karitatīvā sociālā darba izglītībā. Vakarā mūsu studentiem bija iespēja noklausīties prof.M.Rodžersa lekciju, kā arī diskutēt par karitatīvā darba vēsturi, tradīcijām un mūsdienu izvērsumu ASV.

Iznākusi LELB gadagrāmata 2013. gadam

Reformācijas dienā 31. oktobrī tika atvērta Latvijas ev.lut. „Baznīcas gadagrāmata 2013”. Šogad līdzās kalendāram ar Bībeles lasījumiem katrai dienai lasītājs atradīs virkni rakstu par garīgiem jautājumiem, Baznīcas misiju, jauno Bībeles tulkojumu. Gadagrāmatā ievietots arī LKrA doc. Gunta Dišlera raksts „Par ko stāsta baznīcu torņi” – kultūrvēsturisks materiāls par baznīcas arhitektūras semantiku dažādos laikmetos un konfesijās.

Mullsjo augstskolas (Zviedrija) viesi Akadēmijā.

18. oktobrī mūsu augstskolā viesojās Mullsjo Augstskolas Mākslas fakultātes studenti un prof. P.Gunnarsons, šī augstskola ir partnerattiecībās ar LKrA jau 18 gadus. Viesi tikās ar ikonu gleznotāju A.Ērgli. Prof. P.Gunnarsons un Akadēmijas rektore prof. S.Gūtmane pārrunāja korporatīvo sadarbību Eiropas kultūras projekta ietvaros 2013. gadam

Starptautiska konference “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā”

24. septembrī – 6. oktobrī, 2012 Konferences mērķis bija dziļāk apgūt Eiropas sociālo platformu, Eiropas 2020 stratēģiju un diskutēt to Baltijas un Ziemeļvalstu kontekstā. Tajā piedalījās mācībspēki un studenti no Lietuvas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Norvēģijas augstskolām. Līdztekus referātiem un apaļā galda diskusijām konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt rehabilitācijas centru Bruknā. “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība […]

No 24. septembra līdz 6. oktobrim akadēmijā norit ERASMUS intensīvās apmācība par tēmu “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā”

Šo intensīvo studiju mērķis ir dziļāk apgūt Eiropas sociālo platformu, Eiropas 2020 stratēģiju, iegūstot zināšanas, kuras studentiem nav iekļautas viņu curriculum. Akadēmijā sabraukuši studenti no Lietuvas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Norvēģijas. Nodarbībās piedalās arī Akadēmijas karitatīvo sociālo darbu studējošie. Lektori un diskusiju vadītāji ir mācībspēki no Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Rumānijas un Dānijas. Intensīvajās studijās ar referātiem piedalījās […]

Teorētiskais seminārs “Hesihasma antropoloģija”

4.oktobrī darbu atsāka LKrA mācībspēku un maģistrantūras studentu teorētiskais seminārs, kas šogad veltīts tēmai “Hesihasma antropoloģija”. Pirmo prezentāciju kuplajai klātesošo auditorijai piedāvāja prof. S.Gūtmane, norādot uz dažādiem šīs Baznīcas praksē un teoloģiskajā domā izstrādātiem un attīstītiem virzieniem. Prezentācija izraisīja ieinteresētu diskusiju (pr. A.Šabeļņiks, A.Eglītis, D.Dolace, G.Dišlers un citi). Domu apmaiņa risinājās gan par antropoloģijas un […]