Arhīvs : 01. Jūlijs, 2012. gads

Par virzienu akreditācijas rezultātiem – aktuāli!

Augstākās Izglītības Padome publicējusi ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros sagatavotos ekspertu vērtējumus Latvijas augstskolu studiju programmām un to sadalījusi 3 grupās: I grupa – programmas, kas ir kvalitatīvas (ilgtspējīgas); II grupa – programmas, kuru ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami konkrēti uzlabojumi; III grupa – programmas, kuru pastāvēšanas lietderība ir faktoloģiski pamatojami apšaubāma. Ar „–” atzīmētas Projektā […]