Arhīvs : 29. Aprīlis, 2012. gads

Pateicība

Latvijas Kristīgās Akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane no sirds pateicas visiem absolventiem, studentiem un darba devēju pārstāvjiem, kas kuplā skaitā bija ieradušies uz karitatīvā sociālā darba virziena starptautisko novērtēšanu Akadēmijā. Jūsu uzstāšanās un klātbūtne ļoti palīdzēja starptautiskajiem ekspertiem saprast darbu, ko veic Akadēmija. Paldies par Jūsu ieguldījumu un devumu mūsu – un jūsu – augstskolas […]

NORDPLUS intensīvā studiju nedēļa “Klimata simboli teoloģijā un mākslā”

3.-28. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā notiek intensīvā studiju programma „Klimata simboli teoloģijā un mākslā”. Studijas rit NORDPLUS ietvaros, un Akadēmijā ir ieradušies studenti no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas. “>Intensīvā kursa ietvaros paredzētas teologu un vides speciālistu lekcijas, izstādes atklāšana Rīgā, Pedvāles Brīvdabas muzeja apmeklējums. Intensīvās nedēļas ietvaros ar lekcijām piedalās doc. G.Dišlers, prof. J.Cālītis, LPB […]