Arhīvs : 25. Aprīlis, 2012. gads

NORDPLUS starpdisciplinārā konference “Klimata simboli teoloģijā un mākslā”

2012. gada 23. – 24. aprīlī. 23.-24. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā notika starptautiska starpdisciplināra konference „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Latvijas Dabas Fonda un LU Bioloģijas fakultātes speciālistiem, kā arī ar tradicionālo konfesiju garīdzniekiem, teologiem un māksliniekiem. Konferences darbā piedalījās studenti no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas […]

Karitatīvā sociālā darba studiju programmas novērtējums

24. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā viesojās ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes paaugstināšana” starptautiskā ekspertu grupa. Lai gan studiju programma „Karitatīvais sociālais darbs” 2011. gadā saņēma akreditāciju uz 6 gadiem, mūsu augstskola piekrita iekļauties virziena „Sociālais darbs” kvalitātes salīdzinošā starpaugstskolu izvērtējumā. Eksperti programmu „Karitatīvais sociālais darbs” novērtēja kā ļoti labu. Studiju virziena vērtēšanā piedalījās Saeimas […]