Arhīvs : Aprīlis, 2012. gads

Pateicība

Latvijas Kristīgās Akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane no sirds pateicas visiem absolventiem, studentiem un darba devēju pārstāvjiem, kas kuplā skaitā bija ieradušies uz karitatīvā sociālā darba virziena starptautisko novērtēšanu Akadēmijā. Jūsu uzstāšanās un klātbūtne ļoti palīdzēja starptautiskajiem ekspertiem saprast darbu, ko veic Akadēmija. Paldies par Jūsu ieguldījumu un devumu mūsu – un jūsu – augstskolas […]

NORDPLUS intensīvā studiju nedēļa “Klimata simboli teoloģijā un mākslā”

3.-28. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā notiek intensīvā studiju programma „Klimata simboli teoloģijā un mākslā”. Studijas rit NORDPLUS ietvaros, un Akadēmijā ir ieradušies studenti no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas. “>Intensīvā kursa ietvaros paredzētas teologu un vides speciālistu lekcijas, izstādes atklāšana Rīgā, Pedvāles Brīvdabas muzeja apmeklējums. Intensīvās nedēļas ietvaros ar lekcijām piedalās doc. G.Dišlers, prof. J.Cālītis, LPB […]

NORDPLUS izstādes atklāšana Sv. Jāņa baznīcas draudzes namā

26. aprīlī sv. Jāņa baznīcas draudzes namā Rīgā tika atklāta NORDPLUS starptautiskā projekta „Klimata simboli mākslā un teoloģijā” mākslas izstāde. Tajā eksponēti darbi no Latvijas, Lietuvas un Somijas, un tā pulcē skatītājus starptautiskās programmas ietvaros, kas notiek Kristīgajā Akadēmijā. Studentu darbi, kas veltīti ekoloģijas tematikai, ir rezultāts kopīgajam darbam, kas sākts pirms gada, sadarbojoties augstskolām […]

NORDPLUS starpdisciplinārā konference “Klimata simboli teoloģijā un mākslā”

2012. gada 23. – 24. aprīlī. 23.-24. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā notika starptautiska starpdisciplināra konference „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Latvijas Dabas Fonda un LU Bioloģijas fakultātes speciālistiem, kā arī ar tradicionālo konfesiju garīdzniekiem, teologiem un māksliniekiem. Konferences darbā piedalījās studenti no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas […]

Karitatīvā sociālā darba studiju programmas novērtējums

24. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā viesojās ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes paaugstināšana” starptautiskā ekspertu grupa. Lai gan studiju programma „Karitatīvais sociālais darbs” 2011. gadā saņēma akreditāciju uz 6 gadiem, mūsu augstskola piekrita iekļauties virziena „Sociālais darbs” kvalitātes salīdzinošā starpaugstskolu izvērtējumā. Eksperti programmu „Karitatīvais sociālais darbs” novērtēja kā ļoti labu. Studiju virziena vērtēšanā piedalījās Saeimas […]

Profesionālās izglītības maģistra studiju programmu karitatīvajā sociālajā darbā licencēšana

19. aprīlī Kristīgajai Akadēmijai izsniegta licence par tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu karitatīvajā sociālajā darbā profesionālā maģistra grāda karitatīvajā sociālajā darbā un karitatīvā sociālā darbinieka kvalifikācijas iegūšanai. Šajā programmā uzņemam sociālos darbiniekus, karitatīvos sociālos darbiniekus, sociālos pedagogus ar augstāko izglītību, kā arī studentus ar bakalaura izglītību psiholoģijā, veselības aprūpē, izglītībā/psiholoģijā, vadībzinībās, teoloģijā, un ar […]

2012. gada aprīlī rekolekcijas par tēmu „Dievs, cilvēks un ekoloģija”

Mūsdienu pasaulē arvien nozīmīgāka tēma. Tā nodarbina prātus un satrauc ne tikai „zaļos” un vides aizsardzības speciālistus – ekoteoloģija ir nozīmīga kristīgās Baznīcas sociālās darbības joma un uzskatu sistēma. Sarunu vada Hildegunne Šufa (Norvēģija), Ojārs Feldbergs un Guntis Dišlers.