Arhīvs : 2011. gads

IP kurss “Sociālā ekonomika, sociālais uzņēmums un asociatīvās demokrātijas teorija”

No 25. septembra līdz 8. oktobrim Akadēmijā notika ERASMUS intensīvās starptautiskās IP kurss „Sociālā ekonomika, sociālais uzņēmums un asociatīvās demokrātijas teorija”. Tajā piedalījās studenti un mācībspēki no 5 augstskolām (Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Lietuvas). Dienaskārtībā bija Eiropas likumdošana un Eiropas sociālais modelis, kā arī Eiropas Statūti asociācijām, fondiem un savstarpības organizācijām. Kursa ietvaros notika diskusijas par […]

NORDPLUS sanāksme Tartu, Igaunijā

29.-30. septembrī Tartu, Igaunijā, notika NORDPLUS projekta „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” partneru administratīvā sanāksme. LKrA ir koordinējošā iestāde šajā projektā, tajā iesaistītas teoloģijas un mākslas augstskolas no Norvēģijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Akadēmiskā tīklojuma ECTA dalībnieki apsprieda Zinātnisko Rakstu izdevumu, kā arī precizēja sadarbība saturu 2011./12. māc.g. Koordinējošo sanāksmi vadīja LKrA rektore Dr. […]

Mācību gada sākums

Ar 12. septembri esam sākuši jauno mācību gadu. Sveicam pirmkursniekus visās studiju programmās! LKrA rektore S.Gūtmane savā uzrunā studentiem uzsvēra teoloģisko zināšanu integrēšanas augsto pievienoto vērtību jebkurā zinātnē un praksē, kā arī – karitatīvā sociālā darba atdzīvināšanu Eiropā un sociālās uzņēmējdarbības tendencēs. Sevišķi liels studēt gribētāju skaits ir Bībeles mākslas programmā. Atgādinām, ka: studiju sākums […]

2011. gada oktobrī rekolekcijas par tēmu „Psalmi”

Kā lasīt psalmus? Psalmu dziedāšana un „lasīšana”. Sarunu vada Mag.theol. Mikus Solovejs.

RENOVABIS 15. kongresā Freisingā

1.-3. septembrī LKrA rektore S. Gūtmane un starptautisko projektu koordinatore B. Soloveja piedalījās katoļu organizācijas RENOVABIS 15. kongresā Freisingā, Vācijā. Kongresa tēma: „Strukturālās pārmaiņas lauku novados – Centrālās un Austrumeiropas pieredze”.

Tikšanās Krētas Ortodoksālajā akadēmijā

18. augustā LKrA rektore Sk. Gūtmane, ikonogrāfe B. Soloveja un augstskolas doc. G. Dišlers viesojās Krētas Ortodoksālajā akadēmijā. Tiekoties ar Akadēmijas Teoloģijas un Ekoloģijas institūta vadītāju Dr. Lukasu Andrianisu, tika apspriestas abu augstskolu sadarbības iespējas un pārrunāta KOA ģenerāldirektora Dr. Kenanidis Konstantinos viesošanās Latvijas Kristīgajā akadēmijā š.g. septembrī.

Sadarbības līgumi ar ES augstskolām

Saskaņā ar aktuālajiem papildinājumiem Augstskolu likumā (2011. gada 14. jūlijā) LKrA ir noslēgusi vairākus līgumus ar akreditētām Eiropas Savienības augstskolām par ārvalstu viesdocētāju un viesprofesoru darbu Akadēmijā visās studiju programmās. Kopumā noslēgti astoņi līgumi.

Izlaidums

„Šajā skolā māca domāt. Šeit Tu jūties pieņemts. Šeit palīdz noskaidrot, kas ir gudrība un kā dzīvot ar veiksmi mūsdienu sarežģītajā pasaulē,” ar šādiem vārdiem Latvijas Kristīgās akadēmijas absolventi teica paldies savai Alma Mater, kas četros studiju gados ir centusies iemācīt to, kā pazīt patiesību un būt brīviem un laimīgiem pat grūtajos krīzes gados. Akadēmiju […]

Diplomdarbu aizstāvēšana

Piedāvājam nelielu ieskatu 6.-9. jūnijā Latvijas Kristīgajā Akadēmijā notikušajā bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas gaitā visās studiju programmās. Bakalaura darbi karitatīvajā sociālajā darbā un sabiedriskajās attiecībās veltīti profesionālo problēmu analīzei no kristīgā leņķa, iesaistoties diskusijā par Baznīcas sociālas mācības un „Eiropas 2020” stratēģijas īstenošanas jautājumiem, bet ikonogrāfijas darbi balstīti kristīgās baznīcas sakrālās mākslas tradīciju apguvē.

Ikonu izstāde “Dzīvību dāvinājis” Liepājā

26. maijā Liepājā, sv. Jāzepa katoļu katedrālē tika atklāta Latvijas Kristīgās Akadēmijas ikonu izstāde „Dzīvību dāvinājis”, to organizēja mākslas biedrība „Impasto” (Liepāja). Sniedzam nelielu ieskatu izstādes atklāšanā, kurā piedalījās LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane, Liepājas sv. Jāzepa katedrāles prāvests Gatis Mārtiņš Bezdelīga, mākslinieces Daiga Bindere un Gunta Krastiņa („Impasto”), draudzes locekļi un citi liepājnieki. Izstāde būs […]