Arhīvs : 20. Decembris, 2011. gads

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2012

Vecā gada nogalē iznāca Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs 2012. gadam. Jau ceturto gadu kalendāra sastādīšanu uzņēmušies LKrA pasniedzēji. Jaunajā laidienā ievietoti raksti un tulkojumi: par grēksūdzes veidošanas pieredzi, arī bērniem; Sv. Nikodēma Svētkalnieša pārdomas par jutekļu savaldīšanu; par metropolītu Augustīnu Pētersonu; dalībnieka stāsts par piedalīšanos Veļikoreckas krusta gājienā, kas jūnija sākumā notiek Krievijā; turpinājumā fragmenti […]