Arhīvs : 15. Decembris, 2011. gads

Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte akadēmijā

Eksperti par augstvērtīgām novērtē LKrA teoloģijas bakalaura un maģistra programmas 14. decembrī sakarā ar Latvijas augstskolu studiju virzienu akreditāciju LKrA apmeklēja starptautiska ekspertu grupa (vad. dr., prof. Tenu Lehtsārs, Tartu Universitāte, Igaunija; dr. Benas Ulevičus, Viļņas Universitāte, Katoļu teoloģijas fak. dekāns; dr. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LU Vēstures un filozofijas fak., Dace Treigute, Studentu padome). Vizīte notika […]