Arhīvs : Aprīlis, 2011. gads

Meistardarbnīca kopā ar G. Mironovu (Maskava)

Jau vairākus gadus Bībeles mākslas nodaļa sadarbojas ar izcilo Maskavas ikonogrāfu Georgiju Mironovu. Piedāvājam nelielu ieskatu aprīļa vidū notikušajās nodarbībās kopā ar Akadēmijas studentiem, kad meistars konsultēja topošo diplomdarbu autorus. Aicinām arī Jūs atbraukt uz Akadēmiju, iepazīties ar mūsu darbu un – mācīties kopā!

Izstādes atklāšana Sv. Jāņa draudzes namā Vecrīgā

17. aprīlī, Pūpolsvētdienā, Rīgas sv. Jāņa ev. lut. baznīcas draudzes namā tika atklāta ikonogrāfijas izstāde „Dzīvību dāvinājis”, kas veltīta Kristus Augšāmcelšanās notikumam. Izstādi atklāja draudzes māc. Juris Zariņš, LPB priesteris, Sinodes sekretārs t. Jānis Sičevskis un LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. Izstādē aplūkojamie darbi tapuši Latvijai unikālā tradīcijā un tos iespējams aplūkot līdz 2. maijam, […]

Uzmanību, tiem, kas vēlas studēt LKrA mākslas studiju programmā!

Vecrīgā, sv. Jāņa baznīcā Rīgā 17. aprīlī plkst. 12.00 Akadēmija atklāj ikonu glezniecības izstādi „Dzīvību dāvinājis”. Izstādē redzami mūsu augstskolas absolventu darbi, veltīti Kristus Augšāmcelšanās tematikai. Izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar sakrālās mākslas gleznošanas pamatiem un klātienē vērot mākslinieku darbu, jo Kristīgā Akadēmija ir vienīgā augstskola, kur var apgūt sakrālo mākslu bakalaura līmenī. Izstāde atvērta […]

Projekta darba grupas sanāksme

Darba grupa EZA („Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos”) un LKrA kopīgajam projektam „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: Baltijas reģiona analīze” pulcējās pirmajā sanāksmē 2. aprīlī. Speciālisti no LBAS , Sociālā dialoga izglītības centra, Kristīgās profesionālās izglītības centra pārrunāja projekta īstenošanas gaitu. Starptautisks seminārs plānots 2011. gada 28.-29. oktobrī.