Arhīvs : 2011. gads

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2012

Vecā gada nogalē iznāca Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs 2012. gadam. Jau ceturto gadu kalendāra sastādīšanu uzņēmušies LKrA pasniedzēji. Jaunajā laidienā ievietoti raksti un tulkojumi: par grēksūdzes veidošanas pieredzi, arī bērniem; Sv. Nikodēma Svētkalnieša pārdomas par jutekļu savaldīšanu; par metropolītu Augustīnu Pētersonu; dalībnieka stāsts par piedalīšanos Veļikoreckas krusta gājienā, kas jūnija sākumā notiek Krievijā; turpinājumā fragmenti […]

Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte akadēmijā

Eksperti par augstvērtīgām novērtē LKrA teoloģijas bakalaura un maģistra programmas 14. decembrī sakarā ar Latvijas augstskolu studiju virzienu akreditāciju LKrA apmeklēja starptautiska ekspertu grupa (vad. dr., prof. Tenu Lehtsārs, Tartu Universitāte, Igaunija; dr. Benas Ulevičus, Viļņas Universitāte, Katoļu teoloģijas fak. dekāns; dr. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LU Vēstures un filozofijas fak., Dace Treigute, Studentu padome). Vizīte notika […]

Semaines Sociales de France sesija Parīzē 25. – 27. novembrī

LKrA rektore Sk. Gūtmane un rektores palīdze L.Ozola piedalījās Eiropas katoļu organizācijas Semaines Sociales de France ikgadējā sesijā „Demokrātija: jauna koncepcija” 25.-27. novembrī Parīzē. Sesijas darbā piedalījās ievērojami Eiropas filozofi, teologi, politiķi, ar referātu uzstājās arī bij. Latvijas Republikas prezidente V.Vīķe-Freiberga. Latvijas delegācijā bija arī Romas Katoļu baznīcas pr. A.Kravalis.

Goda doktora grāda piešķiršana Džeraldam Borgijam

3. novembrī LKrA kapelā notika svinīgs pasākums – Doctor Honoris Causa diploma piešķiršana Džeraldam Borgijam (San Diego, Kalifornija). Goda tituls piešķirts ar LKrA Senāta lēmumu par ilggadīgu augstskolas atbalstu un nozīmīgu ieguldījumu teoloģiskās koncepcijas izveidē. Svinīgajā atklātajā Senāta sēdē piedalījās Augstākās Izglītības Padomes pārstāve Dr. Dace Markusa, Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji, Senāta locekļi, studenti un Akadēmijas absolventi. LKrA […]

Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte LKrA

Eksperti ļoti pozitīvi novērtēja LKrA Bībeles mākslas studiju programmu. 22. novembrī Akadēmiju apmeklēja četri starptautiski eksperti (ekspertu grupas vad. Dr. Valdas Jaskunas, Viļņas Universitāte, Lietuva)mākslas virziena augstākās izglītības izvērtēšanas sakarā: Studiju virzienu kvalitātes izvērtēšana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošana” ietvaros. Eksperti tikās ar augstskolas administrāciju, mācībspēkiem, studentiem, darba […]

Daugavpils Universitātei – 90

Svinībās piedalījās augstskolu rektori, diplomātiskā korpusa pārstāvji, tradicionālo konfesiju vadītāji, augstskolas studenti, draugi un absolventi. LKrA pārstāvēja rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers, kā arī LKrA viesi no ASV – tagad jau Akadēmijas DrHC Džeralds Borgijs un Bendžamins Borgijs. Svinībās īpašs gods tika dots DU rektoriem – ilgā attīstības ceļa stratēģiskajiem vadītājiem, kā arī tika […]

EZA seminārs “Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju Eiropa 2020 īstenot Baltijas valstīs?” 27. – 28. oktobrī

EZA (Eiropas Centrs strādājošo jautājumos, Eiropas Komisija) LKrA rīkoja starptautisku izglītības semināru „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju EIROPA 2020 īstenot Baltijas valstīs?” Seminārs izvērtās interesantā diskusijā par lieliskiem referātiem, kurus semināram bija sagatavojuši EZA akadēmiskais pētnieks N. Kleins, Igaunijas ETÖK pārstāvis A.Altosārs, LBAS pr. P.Krīgers;, arodbiedrības „Enerģija” vad. J.Stalidzāne, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vad. […]

Nodarbības ikonogrāfijā ar G. Mironovu 2. novembrī

Ar 2. novembri LKrA sākas Krievijas izcilā ikonu gleznotāja Georgija Mironova (Maskava) praktiskās nodarbības ikonogrāfijā. Nodarbības paredzētas LKrA 2. un 3. kursa studentiem, kā arī diplomandiem.

EZA seminārs “Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju Eiropa 2020 īstenot Baltijas valstīs?”

2011.gada 27.-28. oktobrī.   EZA (Eiropas Centrs strādājošo jautājumos, Eiropas Komisija) LKrA rīkoja starptautisku izglītības semināru „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju EIROPA 2020 īstenot Baltijas valstīs?” Seminārs izvērtās interesantā diskusijā par lieliskiem referātiem, kurus semināram bija sagatavojuši EZA akadēmiskais pētnieks N. Kleins, Igaunijas ETÖK pārstāvis A.Altosārs, LBAS pr.P.Krīgers, arodbiedrības „Enerģija” vad. J.Stalidzāne, Izglītības un zinātnes […]

Līdzdalība 3. Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

LKrA rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers piedalījās Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3.kongresa un Letonikas 4.kongresa „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” plenārsēdē un Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas izbraukuma sēdē Rundāles pilī š.g. 24. oktobrī. G.Dišlers piedalījās sekcijas „Latvijas kultūrainava laikmetu griežos”. LKrA ir iesaistīta ES Kultūras projektā par tēmu „Teoloģijas un māksla Latvijas kultūrainavas […]