Arhīvs : Jūnijs, 2010. gads

Iznācis Kristīgās akadēmijas informatīvais biļetens Nr. 2

Elektroniskā veidā publicēts LKrA Informatīvais biļetens Nr.2 PDF formātā, kurš adresēts gan augstskolas studentiem – esošajiem un bijušajiem, gan akadēmiskā un pedagoģiskā darba speciālistiem, mūsu kolēģiem. Tajā ietverta nozīmīgākā informācija par augstskolā notiekošo, publicētas norādes uz noderīgām vietnēm internetā, attēli. Biļetens iecerēts arī kā domubiedru kopas veidošanas līdzeklis viedokļu apmaiņai, labās pieredzes izplatīšanai.

Saeimas sociālo lietu komisijas izbraukuma sēde LKrA

18. jūnijā LKrA notika LR Saeimas Sociālo jautājumu komisijas izbraukuma sēde, to vadīta Aija Barča, Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda doktore (Doctor Honoris Causa). Sēdē tika apspriesta tālākā sadarbība starp augstskolu, Baznīcas un valsts iestādēm. Sēdē piedalījās deputāti D.Staķe, A.Kantāne, A.Baštiks, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors V.Gūtmanis, kā arī viesi no […]

Izlaidums LKrA

17. jūnijā Latvijas Kristīgajā Akadēmijā Jūrmalā notika ikgadējais augstskolas absolventu izlaidums. Akadēmijas izlaidumu ar savu klātbūtni pagodināja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, LPB Sinodes sekretārs igumens Jānis (Sičevskis), priesteris Jānis Dravants. Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs noturēja aizlūgumu un savā uzrunā klātesošajiem dažādu konfesiju kristiešiem uzsvēra kristieša spēju nesaplūst ar pasaules piedāvātajām pseidovērtībām. Augstskolas rektore […]

Diplomdarbu aizstāvēšana

7. – 10. jūnijā LKrA notika diplomdarbu aizstāvēšana visās akreditētajās studiju programmās: Karitatīvais sociālais darbs, Sabiedriskās attiecības, Teoloģija (bakalaura un maģistra līmenis), Bībeles māksla. Darbi skar visdažādākās sociālās prakses jomas, kur teoloģiskās zināšanas rod svaigu pielietojumu. Tas ir darbs ar cilvēkiem apdraudētās situācijās, karitatīvās terapijas jautājumi, pedagoģijas un teoloģijas krustmija, kā arī ikonogrāfija. IZLAIDUMS 17. […]