Arhīvs : 2009. gads

LKrA darināta ikona Kosas Sv. Nikolaja baznīcai

19. decembrī Kosas sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā notika t.s. altāra svētki, jo 19. decembris ir sv. Nikolaja diena. Šos svētkus īpašus darīja tas, ka goda vietā dievnamā atradās jaunā, tikko iesvētītā sv. Nikolaja ikona, kuru darinājusi LKrA studente, tagad jau pasniedzēja Anna Kuzņecova. Liturģiju noturēja LPB priesteris Valērijs Krastiņš, uz to bija ieradušies Akadēmijas kolēģi […]

2009. gada noslēgums

Ar kopīgu svētbrīdi Akadēmijas kapelā un kafijas galdu 17. decembrī noslēdzās Kristīgās Akadēmijas mācību semestris. Par spīti ekonomiskajai krīzei augstskola attīstās, pulcina studentus un kursu apmeklētājus, ir iesaistīta vairākos ES projektos, izdod grāmatas. Šis ir bijis ražīgs darba cēliens. Kopā ar Akadēmijas studentiem un mācībspēkiem svētkus svinēja arī viesi – ikonogrāfs Georgijs Mironovs (Maskava), kā […]

Kristīgā akadēmija atbalsta bērnu zīmējumu konkursu

16. decembrī Rīgā, Duntes ielā 19a, iepirkšanās centrā Sky&More notika zīmējumu konkursa “Bībeles Stāsti Ziemassvētkos” noslēgums. Šo konkursu rīkoja bāreņu biedrība “Saules Bērni” un portāls “Bildēs par Dzīvi”, kurā pulcējās desmit internātskolu audzēkņi no dažādiem Latvijas novadiem. Konkursa mērķis ir rosināt audzēkņus vairāk izzināt un izprast Bībeli, un savas zināšanas audzēkņi tika aicināti apliecināt, iesniedzot […]

Divu grāmatu prezentācija

8. decembrī Akadēmijas kapelā lasītājiem tika prezentēti divi LKrA izdoti rakstu krājumi: “LKrA Zinātnisko Rakstu 2. sējums” un projekta prezentācijas albums “Sakrālās mākslas nacionālie elementi”. Tie tapuši ar EK finansiālo atbalstu kā projektu noslēgums. ZR 2. sējumā iztirzāti aktuāli sociālās politikas jautājumi, bet albumā līdzās teorētiskiem rakstiem ievietoti latviešu, rumāņu un zviedru mākslinieku darbi. Prezentācijas […]

Prof. Aleksejs Osipovs viesojas Kristīgajā Akadēmijā atkārtoti 2009. gada 30. oktobrī.

2009. gada 30. oktobrī LKrA pārpildītajā kapelā notika ievērojamā Krievijas Pareizticīgās Baznīcas teologa, profesora Alekseja Osipova lekcija, kurš Rīgā piedalījās arī VII starptautiskajā konferencē “Baznīca, ģimene, skola”. Uz tikšanos ar profesoru bija ieradušies pedagogi, studenti, draudžu locekļi, garīdznieki. Tikšanos atklāja Viņa Eminence LPB Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps, Metropolīts Aleksandrs. Pēc lekcijas profesors atbildēja […]

8. starptautiskā konference “Baznīca, skola un ģimene”

Šogad konferenci 29. oktobrī organizē Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode ar Rīgas pilsētas Domes un LR Izglītības uz zinātnes ministrijas atbalstu. Tā veltīta kristīgās tradīcijas un kultūras nozīmes jautājumiem, kas aktuāli pedagoģiskajā praksē. Konferencē ar referātu uzstājās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane.

ERASMUS veiksmes stāsts LKrA

6. oktobrī Asociācija pulcēja ERASMUS apmaiņas programmā bijušos studentus, lai dalītos ar t.s. veiksmes stāstiem dažādu valstu augstskolās. ERASMUS apmaiņas programmu studijas īsteno „tiltu” starp dažādām universitātēm, satuvina dažādu tautību cilvēkus, īsteno sektorāli eiropeiski vienotu domāšanu. Pasākumu noslēdza slaidšovs un kopības brīdis pie kafijas tases. Pasākumā piedalījās LKrA ERASMUS konkursa komisijas pasniedzēji.

Apsveikums LPB Virsganam Metropolītam Aleksandram 70 gadu jubilejā

4. oktobrī Kristus Piedzimšanas katedrālē plaši tika svinēta Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīta Aleksandra 70. dzimšanas diena. 20 gados, kopš Metropolīts ir LPB Virsgana amatā, ir notikusi Pareizticīgās Baznīcas atjaunošana pēc ateisma gadiem, uzcelti dievnami, sakārtota garīgā izglītība. Metropolīts izrādījis lielu atbalstu arī Latvijas Kristīgās akadēmijas darbam, sevišķi ikonogrāfijas studijās. Valdnieku jubilejā sveica Maskavas un visas […]

EK konference par integrēto izglītību

Eiropas Komisijas EZA (Eiropas centrs strādājošiem, Vācija) 21. konferencē „Integrētā izglītība” (Trnovā, Slovākijā, 10.-13. septembrī) tika analizēti skolu, profesionālās un augstākās izglītības jautājumi. Galveno referātu „Izglītības politikas iespējas 21. gadsimtā” nolasīja Austrijas parlamentārietis V.Amons. Par integrēto izglītību Latvijā un LKrA pieredzi uzstājās LKrA rektore Dr.Sk.Gūtmane.

Jaunā mācību gada sākums

Gaišā svētku noskaņojumā sākās jaunais mācību gads Kristīgajā akadēmijā – ar rektores un mācībspēku uzrunām, kopīgu aizlūgumu un, protams, krāšņajiem 1. septembra ziediem. Atgādinām, ka nodarbību sākums – 14. septembrī. Bībeles mākslas programmas studentiem svētbrīdis 9.15, lekciju sākums 10.00, Teoloģijas, Sabiedrisko attiecību un Sociālā karitatīvā darba programmu studentiem Dienas un Vakara nod. plkst. 18.00. Neklātienes […]