Arhīvs : 2008. gads

Starptautiska konference “Nācija, sakralizācijas problēma un Eiropas kopīgās vērtības”

  Konference notika 2008.gada 1.-2. decembrī Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzejā. Konferences programma.

Jauni Kristīgās akadēmijas Goda Doktori – LR Saeimas deputātes B.Rivža un A.Barča

2008. gada 3. decembrī atklātā Senāta sēdē, kuru vadīja LKrA Senāta priekšsēdētājs Ervīns Butkēvičs un rektore Skaidrīte Gūtmane, tika pasniegti Atzinības un goda doktora (Doctor Honoris Causa) diplomi divām LR Saeimas deputātēm: Sociālo darba un lietu komisijas vadītājai Aijai Barčai un akadēmiķei prof. Baibai Rivžai. A. Barča šo atzinību saņēma par sociālā karitatīvā darba koncepcijas […]

LKrA mākslinieku izstāde Melngalvju namā

11. novembrī Rīgā, Melngalvju namā, tika atklāta Latvijas Kristīgās akadēmijas mākslinieku sakrālās mākslas izstāde (ikonas, oriģināgleznas, grafikas), tās nosaukums “Māksla Baznīcas tradīcijas gaismā”. Izstāde tiek rīkota EK programmas “Kultūra 2007-2013” atbalstītā projekta “Starpkultūru dialogs: Eiropas nacionālās mākslas sakrālie elementi” ietvaros, daļa no ekspozīcijas ceļos uz projekta partneru valstīm Rumāniju un Zviedriju, kur kolekcija tiks papildināta […]

Sveicam visus sociālā karitatīvā darba speciālistus – LKrA absolventus un studentus!

11. novembrī Labklājības ministre Iveta Purne (ZZS) par godu Sociālo darbinieku dienai rīkoja pieņemšanu sociālā darba speciālistiem, apbalvojot viņus ar ministrijas Atzinības rakstiem un kopīgā diskusijā pārrunājot nozarē aktuālos jautājumus. Ministre uzskata, ka cilvēks ar sociālā darbinieka dvēseli, attieksmi, zināšanām un profesionālām prasmēm ir īpašs un nozīmīgs tieši šobrīd, kad tirgus vērtības uzstājīgi nomāc cilvēciskās. […]

Prof. Aleksejs Osipovs (Maskava) Kristīgajā akadēmijā

30. oktobrī LKrA pārpildītajā kapelā notika ievērojamā Krievijas Pareizticīgās Baznīcas teologa, profesora Alekseja Osipova lekcija, kurš Rīgā piedalījās arī VII starptautiskajā konferencē “Baznīca, ģimene, skola”. Uz tikšanos ar profesoru bija ieradušies pedagogi, studenti, draudžu locekļi, garīdznieki. Tikšanos atklāja Viņa Eminence LPB Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps, Metropolīts Aleksandrs. Pēc lekcijas profesors atbildēja uz jautājumiem […]

Piedalīšanās VII Starptautiskajā konferencē “Baznīca, skola un ģimene”

28. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnē darbu sāka Latvijas Pareizticīgās Baznīcas organizētā ikgadējā starptautiskā konference “Baznīca, skola, ģimene”, šogad pulcinot vairāk viesu un klausītāju, nekā iepriekš. Konference veltīta aktuāliem pedagoģijas un Baznīcas un sabiedrības sadarbības jautājumiem, ievadvārdus tās dalībniekiem teica Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, LR Saeimas deputāte Baiba Rivža, tradicionālo konfesiju vadītāji, ārvalstu […]

LPB augstākās garīdzniecības apmeklējums LKrA

27. oktobrī Kristīgo Akadēmiju apmeklēja augsti viesi – LPB Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Daugavpils bīskaps Aleksandrs un Rietumeiropas un Ženēvas bīskaps Mihails, kurš Latvijā ieradies saistībā ar Apustuļa Andreja relikviju atvešanu uz Rīgu un lai piedalītos VII starptautiskajā konferencē “Baznīca, skola, ģimene”. Viesi garākā sarunā tikās ar Ikonogrāfijas nodaļas studentiem, parakstījās LKrA Goda […]

Jauns lekciju kurss sociālajā politikā

No 2008. gada 27. oktobra Latvijas Kristīgajā Akadēmijā sākas jauns lekciju kurss Sociālā karitatīvā darba un Sabiedrisko attiecību programmu studentiem „Sociālā politika”. Lekciju kursu pasniedz LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja mag. soc. darb. Aija Barča. Lekciju kursa mērķis ir veidot studentos pamatskatījumu uz sociālo politiku kā politiskās domāšanas fenomenu, uzdevumi – iemācīt […]

Jenčopingas augstskolas studentu un pasniedzēju vizīte LKrA

24. oktobrī Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojās studenti un pasniedzēji no partneraugstskolas Jenčopingā (Zviedrijā). Viesi iepazinās ar Akadēmijas studiju programmām, īpašu interesi piesaistīja ikonogrāfijas nodarbības Maskavas ikonu meistara G.Mironova vadībā. Zviedru un latviešu kolēģi pārrunāja sadarbību ES kultūras projekta ietvaros.

EZA seminārs un ģenerālā asambleja Lisabonā

No 20. līdz 23. oktobrim, 2008, Portugāles galvaspilsētā Lisabonā notika EK organizācijas EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumiem) starptautisks seminārs un Ģenerālā asambleja, kurā Latviju pārstāvēja LKrA rektore, as. prof. Skaidrīte Gūtmane. Semināru atklāja EZA prezidents Rafs Šantarī (Chantarie) un EZA ģenerālsekretāre Rosvita Gotbehuta (Gottbehüt). Seminārā piedalījās dažādu Eiropas valstu 87 EZAs tīkla organizācijas. Centrālā tēma: […]