Arhīvs : Septembris, 2007. gads

Mākslas nodaļas studentu plenēra skate.

29. septembra skatē tika vērtēti Bībeles mākslas nodaļas studentu vasaras plenēra darbi. Plenērs notika Dundagā, piedāvājam īsu ieskatu skates norisē.

EZA seminārs Briselē

26. – 28. septembrī Briselē notika EZA (Eiropas centrs strādājošo jautājumos) un EUROMF (Eiropas vidusslāņa attīstības veicināšanas organizācija) kopīgais seminārs “Augstākās izglītības perspektīvas Eiropā”. No Latvijas Kristīgās akadēmijas seminārā piedalījās rektore Sk. Gūtmane. Latvijas Kristīgā akadēmija sadarbojas ar EZA un EUROMF kopš 2004. gada.

Starptautisko attiecību studiju programma – pārakreditēta!

26. septembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas Komisija atkārtoti akreditēja profesionālā bakalaura studiju programmu sabiedrības vadībā “Sabiedriskās attiecības” Latvijas Kristīgajā akadēmijā uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Starptautiska ekspertu komisija Akadēmijā strādāja 12.-13. septembrī, analizējot studiju programmas saturu un tikās ar mācībspēkiem, studentiem un darba devējiem.

RENOVABIS 11. kongress.

20.-23. septembrī Vācijas pilsētā Freisingā notika vācu katoļu organizācijas RENOVABIS 11. starptautiskais kongress “Veidot sabiedrību – attīstīt ticību (Eiropas perspektīva)”. Kongresā no Latvijas piedalījās LKrA rektore S. Gūtmane un Studiju darba administratore B. Soloveja, Romas katoļu Baznīcu pārstāvēja Jelgavas diecēzes bīskaps A.Justs un Kristīgās dzīves institūta direktore M. Zelča-Čerāne. Kongresā uzstājās Minhenes kardināls F. Veters, […]

Jaunais mācību gads ir sācies

3. septembrī Kristīgajā akadēmijā bija pulcējušies kopā ar jaunajiem studentiem Sabiedrisko attiecību, Sociālā karitatīvā darba, Mākslas un Teoloģijas studiju programmās. Rektore Skaidrīte Gūtmane savā uzrunā studentiem uzsvēra kopdarba nepieciešamību, kā arī pauda prieku par jauniešiem, kuri arī šajā racionālajā, uz tirgu un peļņu orientētajā laikā pievēršas humanitārajām zinātnēm.