Arhīvs : 14. Jūnijs, 2007. gads

Diplomdarbu aizstāvēšana

11. – 14. jūnijā Kristīgajā akadēmijā notika diplomdarbu aizstāvēšana Sociālā karitatīvā darba, Sabiedrisko attiecību, Bībeles mākslas (bakalauri) un Teoloģijas (maģistri) studiju programmās. Šogad Akadēmiju absolvēja vairāk nekā 30 studenti. Sociālā karitatīvā darba programmas galadarbi iztirzā aktuālus sociālus tematus (atkarības un to profilakse, bezpajumtniecība, bārenība u.c.), izraisot speciālistu diskusijas. Jaunie sabiedrisko attiecību speciālisti aplūkoja vadītāja reputācijas […]