Arhīvs : 16. Septembris, 2006. gads

Jauna uzņemšana atjaunotās telpās!

No 17. jūlija līdz 15. septembrim notika studentu uzņemšana pilna un nepilna laika studijām Dienas, Vakara un Neklātienes nodaļā 2006./2007. akadēmiskajā gadā šādās akreditētajās studiju programmās: TEOLOĢIJA – akadēmiskā bakalaura un maģistra programma BĪBELES MĀKSLA – akadēmiskā bakalaura programma (tikai dienas un vakara nodaļā) SOCIĀLAIS KARITATĪVAIS DARBS – profesionālās izglītības programma SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS – augstākā […]