Arhīvs : Septembris, 2006. gads

Jauna uzņemšana atjaunotās telpās!

No 17. jūlija līdz 15. septembrim notika studentu uzņemšana pilna un nepilna laika studijām Dienas, Vakara un Neklātienes nodaļā 2006./2007. akadēmiskajā gadā šādās akreditētajās studiju programmās: TEOLOĢIJA – akadēmiskā bakalaura un maģistra programma BĪBELES MĀKSLA – akadēmiskā bakalaura programma (tikai dienas un vakara nodaļā) SOCIĀLAIS KARITATĪVAIS DARBS – profesionālās izglītības programma SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS – augstākā […]

Iznācis LKrA Zinātnisko Rakstu 1. sējums

13. septembrī LKrA Senātā tika prezentēts LKrA Zinātnisko rakstu 1. sējums. Tajā apkopoti 2004. gada starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, tajos analizēts kristīgās augstākās izglītības jautājumi. Konference tika veltīta LKrA 12 māceklības gadiem. Autoru vidū ir izglītības un zinātnes ministre akadēmiķe B.Rivža, Latvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras darba grupas dalībnieks prof. A. Rauhvargers […]

Starptautiskā zinātniski praktiska konference “Toleranta pieeja, toleranta organizācija, tolerants cilvēks: prakstiskā tolerance”

2006. gada 8.-9. septembrī konferencē Latvijas Kristīgajā akadēmijā sadarbībā ar Latvijas Sociālā dialoga izglītības centru, EK ekspertiem no EZA (Eiropas centra strādājošo jautājumos), EUROFEDOP (Eiropas federācijas pakalpojumu sfērā strādājošiem) un EUROMF (Eiropas pilsoniskās sabiedrības vidusslāņa vecināšanas organizācijas) tika analizēta globalizācijas un atvērtā tirgus ekonomikas apstākļos samilzusī identitātes un tolerances problēma. Eiropas Savienība ir devusi jaunas, […]

Akadēmijas atjaunotā korpusa iesvētīšana ir notikusi

7. septembrī Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs veica Latvijas Kristīgās Akadēmijas atjaunotās ēkas iesvētīšanu. Izcilajā notikumā bija klāt Romas katoļu Baznīcas Arhibīskaps Jānis Kardināls Pujats, LELB Rīgas un Latvijas Arhibīskaps Jānis Vanags, kā arī izglītības un zinātnes ministre akadēmiķe Baiba Rivža, augstskolu rektori, ārzemju viesi, augstskolas draugi un studenti. Vēršoties pie […]