Arhīvs : 2006. gads

Bībeles mākslas studiju programmas akreditācija

20. decembrī Valsts akreditācijas komisija piešķīra akreditāciju Latvijas Kristīgās akadēmijas Bībeles mākslas studiju programmai uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Balsojums pamatots studiju programmas dokumentos, Akadēmijas unikālajā veikumā un ekspertu augstajā novērtējumā. Latvijas Kristīgā akadēmija ir vienīgā augstskola, kas gatavo speciālistus sakrālajā mākslā, tai ir laba sadarbība ir visām Latvijas tradicionālajām kristīgajām konfesijām un šīs […]

Bībeles mākslas studentu mākslas darbu izstādes

Rīgas Stradiņa universitātē no 2006. gada 9. decembra līdz 2007. gada 19. janvārim izstāde “STĀSTS PAR BRĪNUMU” – sadarbībā ar Bulduru Dārzkopības vidusskolas floristiem. Bulduru Dārzkopības vidusskolā no 2006. gada 12. decembra līdz 2007. gada 29. janvārim sakrālās mākslas izstāde “KLUSAIS PĀRDOMU LAIKS”. Ar šīm izstādēm Kristīgās akadēmijas mākslinieki visiem apmeklētājiem novēl skaistus, atziņām bagātus […]

EZA ģenerālasambleja un valdes vēlēšanas

LKrA rektore Dr. Sk. Gūtmane piedalījās EZA ģenerālasameblejas darbā 2006. gada 2. decembrī. Tika apstiprināti Eiropas centra strādājošo jautājumos jaunie Statūti un iespējas kļūt par EZA dalībniekiem, kā arī tika ievēlēta EZA jaunā valde.

Iesaistīšanās GRUNDTVIG projektā

16.-19. novembrī GRUNDTVIG programmas seminārā “Starpkultūras attiecību jautājumu risinājumi un izslēgšanas problēma modernajā pilsētvidē” Kopenhāgenā piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. Semināru organizēja CIRIUS, Dānijas SOCRATES, LEONARDO un Jaunatnes programmu nacionālā aģentūra ar Eiropas Komisijas atbalstu. Latvijas Kristīgā akadēmija GRUNDTVIG programmas ietvaros sadarbosies ar vairākām Eiropas valstīm – Kipru, Grieķiju, Dāniju, Nīderlandi u.c. Pirmo reizi […]

Iesaistīšanās GRUNDTVIG projektā

Latvijas Kristīgās akadēmijas Starptautiskās sadarbības jomai pievienojas jauns projekts: SOCRATES apakšprogrammas GRUNDTVIG akcijas GRUNDTVIG-2 kontaktseminārs „Learning for intercultural awareness and inclusion in suburb areas”, kurš noritēs Dānijā 16.-19. novembrī un kurā būs iespēja piedalīties akadēmijas mācībspēkiem. Projekts sakļaujas ar sociālā karitatīvā darba studiju programmas saturu un pētnieciskajām nostādnēm.

Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojas Maskavas Garīgās akadēmijas profesors Aleksejs Osipovs

27. oktobrī ar Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un pēc Latvijas Kristīgās akadēmijas ielūguma viesojās pazīstamais Maskavas Garīgās akadēmijas profesors, teoloģijas doktors A. Osipovs. Viņa vizīte notika Latvijas Pareizticīgās Baznīcas rīkotās pedagoģiskās konferences „Baznīca, ģimene un skola” ietvaros. Akadēmijas kapela, kur notika uzstāšanās, bija pārpildīta, jo profesora lekcijas jau sen ir ļoti populāras, […]

Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojas Maskavas Garīgās akadēmijas prof. Aleksejs Osipovs

2006. gada 27. oktobrī ar Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un pēc LKrA ielūguma viesojās pazīstamais Maskavas Garīgās akadēmijas profesors, teoloģijas doktors A. Osipovs. Viņa vizīte notika Latvijas Pareizticīgās Baznīcas rīkotās pedagoģiskās konferences „Baznīca, ģimene un skola” ietvaros. Akadēmijas kapela, kur notika uzstāšanās, bija pārpildīta, jo profesora lekcijas jau sen ir ļoti populāras, […]

Jauna uzņemšana atjaunotās telpās!

No 17. jūlija līdz 15. septembrim notika studentu uzņemšana pilna un nepilna laika studijām Dienas, Vakara un Neklātienes nodaļā 2006./2007. akadēmiskajā gadā šādās akreditētajās studiju programmās: TEOLOĢIJA – akadēmiskā bakalaura un maģistra programma BĪBELES MĀKSLA – akadēmiskā bakalaura programma (tikai dienas un vakara nodaļā) SOCIĀLAIS KARITATĪVAIS DARBS – profesionālās izglītības programma SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS – augstākā […]

Iznācis LKrA Zinātnisko Rakstu 1. sējums

13. septembrī LKrA Senātā tika prezentēts LKrA Zinātnisko rakstu 1. sējums. Tajā apkopoti 2004. gada starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, tajos analizēts kristīgās augstākās izglītības jautājumi. Konference tika veltīta LKrA 12 māceklības gadiem. Autoru vidū ir izglītības un zinātnes ministre akadēmiķe B.Rivža, Latvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras darba grupas dalībnieks prof. A. Rauhvargers […]

Starptautiskā zinātniski praktiska konference “Toleranta pieeja, toleranta organizācija, tolerants cilvēks: prakstiskā tolerance”

2006. gada 8.-9. septembrī konferencē Latvijas Kristīgajā akadēmijā sadarbībā ar Latvijas Sociālā dialoga izglītības centru, EK ekspertiem no EZA (Eiropas centra strādājošo jautājumos), EUROFEDOP (Eiropas federācijas pakalpojumu sfērā strādājošiem) un EUROMF (Eiropas pilsoniskās sabiedrības vidusslāņa vecināšanas organizācijas) tika analizēta globalizācijas un atvērtā tirgus ekonomikas apstākļos samilzusī identitātes un tolerances problēma. Eiropas Savienība ir devusi jaunas, […]