Arhīvs : Maijs, 2005. gads

Rekolekcijas 2005. gada 25. maijā.

Šī semestra pēdējās Rekolekcijas bija veltītas Svētā gara dāvanas izpratnei senbaznīcā un mūsdienās. Temats ir aktuāls, jo sevišķi tāpēc, ka visi it kā par to zina, bet – kā to “iegūt”? Mūsdienu pasaulē bieži var novērot ticības dzīves atsvešināšanos no Baznīcas, un to pieļauj arī garīgie strāvojumi, kuri sevi uzskata par “kristīgiem”.

Starptautiskā konference “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija Latvijā”, 2005. gada 12. – 13. maijā.

2005. gada maijā pagāja divpadsmit gadu, kopš durvis studentiem vēra Latvijas Kristīgā akadēmija. Svinības notika 12. un 13. maijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu zālē. Svinību ietvaros notika starptautiska konference “KRISTĪGĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STRATĒĢIJA LATVIJĀ”. Konferenci atklāja Romas katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats, tajā piedalījās arī Latvijas Pareizticīgo baznīcas metropolīta legāti priesteri Aleksandrs (Nagla) […]

Kristīgās akadēmijas 12 māceklības gadu konference un jubileja

2005. gada 12. un 13. maijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu zālē notika Latvijas Kristīgās akadēmijas 12 māceklības gadiem veltīta konference “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija”. Tās atklāšanā piedalījās kristīgo konfesiju vadītāji – Romas katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats, Latvijas Pareizticīgo Baznīcas metropolīta legāts virspriesteris Aleksandrs Nagla, vēlāk arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Intensīvā darba […]

ECEN – kristīgā baznīca un ekoloģija

Jau kopš 1996. gada Latvijas Kristīgās akadēmija piedalās Eiropas baznīcu tīklā ECEN (European Christian Environmental Movement – Eiropas kristiešu vides aizsardzības kustība). 4.-8. maijā Bāzelē notika ECEN 5. asambleja. LKrA ir rīkojusi vairākas konferences un seminārus par dabas aizsardzības jautājumiem kristīgās teoloģijas skatījumā, studenti par to rakstījuši vairākus diplomdarbus. Šī ir jauna nozare, labāk pazīstama […]