Arhīvs : 2005. gads

Ikonu izstāde. “Evaņģēlijs krāsās” Ārzemju mākslas muzejā

17. decembrī Ārzemju mākslas muzejā durvis vēra LKrA Bībeles mākslas studentu, nu jau absolventu ikonu izstāde „Evaņģēlijs krāsās”. Par to, ka senās Bizantijas kristīgās mākslas tradīcijas nav zaudējušas savu nozīmi mūsdienās, un par to, ka šķietami tik tāla parādība var iesakņoties arī Latvijā, liecina Velvju zālē izstādītie mākslas darbi – krāsās dzidri, niansēm bagāti, iekšējas […]

Akadēmijas ēkas renovācija

7. decembrī tika noņemtas stalažas Latvijas Kristīgās akadēmijas atjaunotajai ēkai Bulduros, 5. līnijā 3. Garāmgājējiem ceļā uz jūru atklājas baltais korpuss ar jauniem logiem, mainītu Akadēmijas ieejas koncepciju. Iekštelpas būtiski paplašinātas, palielinot auditoriju skaitu, izvēršot bibliotēku un lasītavu, kā arī ierīkojot ērtas, apgaismotas darbnīcas Bībeles mākslas nodaļas studentiem. Pilnībā atjaunoto LKrA ēku paredzēts atvērt Lieldienās. […]

Rekolekcijas 2005. gada 7. decembrī

Šī gada pēdējās rekolekcijas LKrA 7. decembrī bija veltītas svēto godināšanai. Protestantu baznīcas gan šādu godināšanu neatzīst, taču senbaznīcās tā ir joprojām svēta tradīcija. Šoreiz – stāsts par 25. novembrī (Austrumu baznīcā 7. decembrī) godināto sv. Katrīnu – lieliski izglītotu un talantīgu meiteni, kas pratusi pārliecināt gudrākos sava laika pagāniskos filosofus par kristietības augsto cildenumu, […]

Grāmatas atvēršanas svētki

1. decembrī notika pazīstamā advokāta Andra Grūtupa jaunās, jau agrāk izdaudzinātās grāmatas „Beilisāde” atvēršanas svētki. Grāmata iztirzā 1911. gadā tālaika Krieviju satraukušās A.Juščinska slepkavības izmeklēšanas apstākļus, proti, vai zēnu nogalinājuši ebreji nolūkā iegūt kristiešu asinis. Grāmatas zinātniskais konsultants Vecās Derības un jūdaisma jautājumos ir LKrA docents Guntis Dišlers.

Starptautisks seminārs

16. – 18. novembrī Sint Niklāsas pilsētā Beļģijā EUROMF starptautiskajā seminārā „Cik sociāla ir Eiropa?” piedalījās LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane. EUROMF jeb „Eiropas vidusjosla” attīsta sadarbību starp privāto un valsts sektoru kristīgajā sociālajā darbā. EUROMF tīklā darbojas 880 000 cilvēku visās Beļģijas pilsētās un vietējās pašvaldībās, tā ir kustība „no apakšas”, kas pārstāv plašu sabiedrības […]

Staptautiskā konference “Migrācija: teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti”

Latvijas Kristīgā akadēmija jau trešo gadu sadarbojas ar Eiropas Centru darba ņēmēju jautājumos, īstenojot kopīgus izpētes un izglītības projektus. EZA iestājas par sociāla dialoga veicināšanu jaunajās ES dalībvalstīs. Konferencē 2005.gada 10. – 11. novembrī Rīgā piedalījās Latvijas speciālisti migrācijas jautājumos. LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane referēja par migrācijas biblisko novērtējumu. Attēlos (no kreisās): referē Latvijas […]

Starptautiska konference migrācija: Teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti 10. – 11. novembrī, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē, Rīgā, Palasta ielā 11.

Latvijas Kristīgā akadēmija (LKrA) jau trešo gadu sadarbojas ar Eiropas Centru darba ņēmēju jautājumos (EZA), īstenojot kopīgus izpētes un izglītības projektus. EZA darbību finansē Eiropas Komisija, kas iestājas par sociāla dialoga veicināšanu jaunajās ES dalībvalstīs. Konferencē piedalījās Latvijas amatpersonas un speciālisti migrācijas jautājumos. LKrA rektore asoc. prof. Skaidrīte Gūtmane referēja par migrācijas biblisko novērtējumu. Konferences […]

Eseju krājums par garīgām vērtībām

„Spriediet paši” – tā saucas grāmata, kuras iecere pieder izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai. Grāmatas pirmajā daļā apkopotas latviešu garīgās kultūras klasiķu esejas, bet otrajā – vairāku mūsdienu autoru garīgā doma. Krājumā apkopoti B.Rivžas, K.Skujenieka, O.Zandera, Ž.Ozoliņas, J.Stradiņa, A.Rancānes, O.Spārīša, A.Klotiņa, Z.Skujiņa, A.Līces u.c. raksti. Grāmata liek apjaust zināšanu, kultūras, mākslas un citu garīgo […]

Kristīgās akadēmijas doktoranti Tartu Universitātē

28. jūnijā Tartu Universitātes Teoloģijas fakultātes dome uzņēma teoloģija studiju doktorantūrā LKrA pasniedzējus Daci Dolaci (Praktiskās teoloģijas eklesioloģiskā dimensija) un Gunti Dišleru (Anikonisms Vecajā Derībā).

Sabiedrisko attiecību programma – akreditēta

22. jūnijā Akreditācijas komisija piešķīrusi akreditāciju Sabiedrisko attiecību studiju programmai Latvijas Kristīgajā akadēmijā (www.aiknc.lv) . Šajā programmā apstiprināta gan pilna, gan nepilna laika studiju forma. Pilna laika studijās jāmācās 4, bet nepilna laika – 5 studiju gadi. Programmas absolventiem tiek piešķirts Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā ar kvalifikāciju Sabiedrisko attiecību menedžeris.